Listopadowa narada doradców

We wtorek 8 listopada pracownicy DODR rozmawiali o planie pracy na 2023 rok, planowanym spotkaniu z doradcami z Opolskiego ODR, zainteresowaniu rolników wymianą pokryć dachowych z azbestu, uruchomieniu wszystkich usług na platformie eDWIN oraz promocji Ośrodka w mediach społecznościowych. Spotkanie zostało zorganizowane online.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o stabilnej sytuacji finansowej Ośrodka. Przypomniał też o Informatorze dla Rolnika o wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazanym do dystrybucji wśród rolników. Jednym z działań opisywanych w Informatorze jest dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców dolnośląskich terenów wiejskich.

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem Programu Działalności Doradczej na 2023 rok, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Województwa Dolnośląskiego.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Zachęcamy też producentów rolnych do korzystania z elektronicznych usług na Platformie doradczej eDWIN. Bezpłatna aplikacja, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już dostępna w całości. Na koniec października uruchomiono dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, czyli Śledzenie pochodzenia produktów oraz Raportowanie zagrożeń. Już wcześniej można było korzystać z Wirtualnego gospodarstwa, które umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu agrofagów na danym obszarze i Udostępniania danych meteorologicznych

DODR organizuje szkolenia, wyjazdy i konferencje dla rolników i doradców. To między innymi szkolenie na temat wykorzystania energii ze źródeł OZE, szkolenia z cyklu Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne, dwudniowe warsztaty  Podstawy procesu produkcji wina w gospodarstwie rolnym i  spotkanie Zespołu Tematycznego w ramach operacji Europejski Zielony ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego.  W listopadzie doradcy i rolnicy biorą udział w wyjazdach studyjnych w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody do powiatów ‒ górowskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego, jaworskiego, oławskiego oraz legnickiego. Od czerwca do listopada zaplanowano wyjazdy LPW do wszystkich 26 dolnośląskich powiatów. 

W listopadzie zostanie zorganizowany także kolejny wyjazd szkoleniowy, w ramach doskonalenia kadry doradczej, tym razem do siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Ośrodka na facebooku DODR Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gdzie można znaleźć informacje na temat organizowanych wydarzeń, a także profilu Dolnośląskiego Targu Rolnego (DTR), na którym powstało e-targowisko, umożliwiające zapoznanie się z ofertą wystawców. 

Jak co miesiąc zapraszamy do Wrocławia na kolejną edycję DTR ‒ w sobotę 17 grudnia, a 3 grudnia – do Świdnicy na Targowisko Od rolnika do koszyka. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.

Zachęcamy również do prenumeraty naszego miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek w wersji papierowej lub elektronicznej.

Red.