Konferencja - Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu

zdjęcie przedstawiające słoiki z przetworami

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza 7 września do Wrocławia, na konferencję w ramach operacji Promocja tradycyjnej żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich w kontekście Zielonego Ładu.

To wydarzenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Dolnego Śląska, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedstawicieli doradztwa rolniczego i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w województwie dolnośląskim.

Celem operacji jest przekazanie fachowej wiedzy na temat przetwórstwa tradycyjnej żywności, tworzenie sieci kontaktów i integracja dolnośląskich KGW oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie ich działalności.

Tematem przewodnim konferencji będzie prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie produkcji żywności (małe przetwórstwo i produkty z gospodarstwa rolnego) oraz wprowadzanie innowacji skracających łańcuchy dostaw. Ważne jest także wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie działalności Kół i zacieśnienie współpracy między nimi. KGW na co dzień promują lokalną i regionalną żywność wysokiej jakości, uczestniczą w kulinarnych konkursach, lokalnych wydarzeniach czy targach.

Wykładowcy omówią współpracę Kół Gospodyń Wiejskich z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kontekście Zielonego Ładu, psychologiczne aspekty współdziałania, a także rolę produktów regionalnych i tradycyjnych, jako elementu promocji działalności Kół.

Współpracujące ze sobą Koła, pokazujące walory regionalnych i lokalnych produktów wpisują się w strategię „Od pola do stołu". Strategia to jedno z kluczowych działań europejskiego Zielonego Ładu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. Jej realizacja ma ułatwić produkcję niedrogiej i pełnowartościowej żywności, a także ograniczyć straty żywności i jej marnotrawienie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać kartę zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości uczestnictwa w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Kowalczuk-Misek,
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR,
tel. 609 657 199,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, realizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR