Innowacje narzędziem ochrony bioróżnorodności

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Innowacje narzędziem ochrony bioróżnorodności”. Jest on realizowany w formie dwóch dwudniowych warsztatów. 

Celem operacji jest pokazanie roli polskich obszarów wiejskich w ochronie różnorodności biologicznej. Ważne jest też podejmowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody przed nadmierną presją ze strony człowieka. Zachowanie różnorodności biologicznej jest istotne nie tylko z gospodarczego czy naukowego punktu widzenia. Kontakt z przyrodą jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania człowieka w sferze psychicznej, jak intelektualnej i fizycznej. Innowacyjne rozwiązania, proponowane podczas szkolenia, są działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 9-10 lipca, w społecznym rezerwacie przyrody Fundacji Przyrodniczej Pro Natura w Dolinie Łachy, w Trzcinicy Wołowskiej na terenie powiatu wołowskiego. 

Na kolejne zapraszamy 25-26 lipca, w Centrum Edukacyjno-Przyrodniczym KPN Pałac Sobieszów na terenie powiatu karkonoskiego.

Projekt „Innowacje narzędziem ochrony bioróżnorodności” jest adresowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolnośrodowiskowych, organizacji przyrodniczych i pracowników jednostek naukowych. 

Organizatorzy szkolenia zapewniają: wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe. 
Dojazd na szkolenie uczestnicy finansują we własnym zakresie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 uczestników), o udziale w szkoleniu będzie decydować termin nadsyłania zgłoszeń. 

Osoba koordynująca działanie: 
Monika Miniewska, tel. 71 339 80 21 wew. 162, monika.miniewska@dodr.pl 
Maksymilian Żaba, tel. 71 339 80 21 wew. 181, maksymilian.zaba@dodr.pl 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warsztaty organizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.