Dwie nowe płatności do końca sierpnia

W czerwcu weszły w życie długo oczekiwane przepisy zmienionej ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). Wprowadza ona dwie nowe płatności, w ramach płatności bezpośrednich, które będą obowiązywać przez kolejne cztery lata (2024-2027). To płatność dla małych gospodarstw oraz płatność do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”. Zmiany, umożliwiające składanie wniosków zostały już wprowadzone do aplikacji eWniosekPlus. O pomoc będzie można aplikować do 31 sierpnia, czyli jeszcze dwa miesiące po zakończeniu tegorocznej kampanii wnioskowej.

Płatność dla małych gospodarstw

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Kwota wsparcia to równowartość 225 EUR/ha, czyli nie więcej, niż 1 125 EUR na gospodarstwo.

Pamiętajmy, że płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Ubiegający się o nią rolnicy, będą mogli składać wnioski o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności zalesieniowe) – o ile spełniają warunki do jej przyznania.

Płatność do ekoschematu 
Grunty wyłączone z produkcji

Ten rodzaj wsparcia jest przyznawany:

  • za wyłączenie z produkcji gruntów ornych. Na tych gruntach obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin,
  • do powierzchni nie większej, niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Płatność w ramach nowego ekoschematu nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych, w ramach realizacji zobowiązań Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027. Wynika to z możliwości uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań.

Źródła: Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

Jak składać wnioski:
www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-oraz-platnosc-do-ekoschematu-grunty-wylaczone-z-produkcji--wnioski-mozna-skladac-do-31-sierpnia-2024-r

ARiMR