Dopłaty do materiału siewnego - trwa nabór wniosków

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

  • zboża – jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto,
  • rośliny strączkowe – bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
  • ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wnioski można złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać listem poleconym lub wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-de-minimis-kampania-2023

ARiMR