Dodatkowy nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i na rolnictwo ekologiczne

Do 31 sierpnia rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1 125 euro na gospodarstwo).

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie, o które złożył wniosek rolnik (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). 

Jeżeli ubiegający się o przyznanie ryczałtu, we wniosku o przyznanie płatności za 2023 rok starał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wówczas – poza płatnością dla małych gospodarstw – otrzyma środki z tytułu tych płatności.

Składając wniosek o przyznanie Płatności dla małych gospodarstw:

nie otrzymasz:

 • podstawowego wsparcia dochodów,
 • płatności redystrybucyjnej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności związanych z produkcją (do upraw i zwierząt),
 • płatności w ramach ekoschematów.

otrzymasz:

 • przejściowe wsparcie krajowe
 • (uzupełniającą płatność podstawową i płatność niezwiązaną do tytoniu)
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • płatności ONW
 • płatności ekologiczne
 • płatności zalesieniowe

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór oraz instrukcja postępowania znajdują się na stronie internetowej ARiMR. 

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), są proszeni o ich złożenie przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na terenie całego Dolnego Śląska.