Demonstracje - Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na demonstracje na temat nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Uczestnikami mogą być rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Każdy z uczestników weźmie udział w trzech spotkaniach (lipiec, wrzesień i listopad).

Celem demonstracji jest pokazanie metod właściwego zarzadzania stadem bydła mięsnego w oparciu o wypas kwaterowy oraz monitoring bydła z wykorzystaniem zaimplementowanych chipów. Podczas tych spotkań zostaną zaprezentowane technologie wykorzystywane do praktycznego i efektywnego gospodarowania na użytkach zielonych. Między innymi będzie to monitoring zdrowotności wypasanych zwierząt oraz pomiar poziomu stresu termicznego. Do tego celu zostanie wykorzystany lub zainstalowany komputerowy system zarządzania stadem w gospodarstwie. Uczestnicy spotkania poznają także metody określania tempa przyrostu masy ciała zwierząt z użyciem wagi przenośnej lub stałej, z poskromem.

Ważnym aspektem będą także metody optymalizacji procesu wytwórczego, uwzględniającego dobrostan bydła mięsnego. Na demonstracjach zostanie poruszony także problem racjonalnej gospodarki pastwiskowej i zarządzania pastwiskami zwłaszcza w okresie suszy. Wydajność pastwiska będzie monitorowana za pomocą herbometru.

Adresy gospodarstw, w których będą przeprowadzone demonstracje:

  • ul. Sportowa 4, 55-120 Osolin (powiat trzebnicki),
  • ul. Lisia 6, 57-300 Kłodzko (powiat kłodzki).
Terminy demonstracji w gospodarstwach
Nr grupy Miejscowość Liczba osób Data
1 Kłodzko 19 04.07.2023
12.09.2023
14.11.2023
2 Kłodzko 18 05.07.2023
13.09.2023
15.11.2023
3 Kłodzko 18 06.07.2023
14.09.2023
16.11.2023
4 Osolin 19 18.07.2023
05.09.2023
21.11.2023
5 Osolin 18 19.07.2023
06.09.2023
22.11.2023
6 Osolin 18 20.07.2023
07.09.2023
23.11.2023


Zgłoszenia przyjmujemy w formie:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe szkoleniowym na demonstracje decyduje kolejność zgłoszeń.

Maria Semenowicz DODR