Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

6. Grażyna i Józef Kowalski, Kliszów, gm. Rudna , powiat lubiński - produkcja roślinna

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Rolnicy

Grażyna i Józef KOWALSCY, zamieszkali w Kliszowie, gm. Rudna
Państwo Kowalscy prowadzą gospodarstwo rolne na dobrym kompleksie glebowym pszenno-żytnim, specjalizują się więc w produkcji roślinnej. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż i rzepaku. Średnie uzyskiwane w gospodarstwie plony wynoszą dla: pszenicy ozimej 63 dt/ha, rzepaku 36 dt/ha. Zabudowania gospodarskie są bardzo estetycznie i funkcjonalnie urządzone.
Państwo Kowalscy przejęli gospodarstwo rolne w 1984 r. od rodziców i teściów. Początkowy brak doświadczenia był sporym utrudnieniem w prowadzeniu działalności rolniczej. Podejmowane przez rolników decyzje inwestycyjne przyczyniły się do dużego rozwoju gospodarstwa, które obecnie obejmuje powierzchnię 80,5 UR z czego 60% stanowią grunty własne.
Rolnik umiejętnie wykorzystuje fundusze unijne, które umożliwiły mu całkowitą wymianę sprzętu rolniczego na nowy zaawansowany technologicznie, wyposażony w pełną elektronikę oraz naprowadzanie GPS. Przemyślane i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi znajduje potwierdzenie w jakości i wysokości uzyskiwanych plonów. Rolnik planuje sukcesywny wykup użytkowanych gruntów. Dużą wagę przykłada do stanu budynków stanowiących zaplecze produkcyjne i obejście swojego gospodarstwa, świadczy o tym dobry stan garaży i magazynów oraz ogólny panujący ład i porządek na terenie całego gospodarstwa.
W latach 1990-2000 Pan Kowalski był członkiem Stowarzyszenia Producentów Rolnych i dużo udzielał się społecznie. W 2005 roku sprawował honory Starosty na dożynkach gminy Rudna.

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.07.2013