Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2. ZPUH „GLUTEN” - Włosień k/Lubania, powiat lubański Właściciel Zbigniew Ślusarczyk - młynarstwo

 

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Firmy

ZPUH „GLUTEN” Zbigniew Ślusarczyk z miejscowości Włosień, gm. Lubań
Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „GLUTEN” Zbigniew Ślusarczyk rozpoczął swoją działalność młynarską w 1995 r. kupując młyn w Lubaniu. Ze względu na konieczność przeprowadzenia modernizacji obiektu Pan Ślusarczyk wynajął Młyn od Gminnej Spółdzielni we Włosieniu (ok. 12 km od Lubania), gdzie przeniósł główną produkcję mąki natomiast w Lubaniu pozostawił skup zbóż.
W młynie w Lubaniu linie technologiczne do przemiału zbóż były przestarzałe a wydajność urządzeń i jakość wytwarzanego produktu na średnim poziomie. W 2008 roku przeprowadzona została modernizacja linii produkcyjnej. Wymienione zostały główne ciągi technologiczne, dzięki czemu, obecnie młyn może pochwalić się doskonałymi, wysokiej jakości produktami, takimi jak: mąka pszenna, mąka żytnia typ 580 oraz 720.
Wybudowano również nowe magazyny zbożowe oraz zmodernizowano pomieszczenia techniczne.
Zakład zacieśnia współpracę z rolnikami w zakresie produkcji zbóż wysokiej jakość na cele piekarnicze. Ponadto prowadzi skup zbóż paszowych i gryki oraz sprzedaż nawozów mineralnych. Duże znaczenie przywiązuje do współpracy przygranicznej z kontrahentem niemieckim w zakresie produkcji biomasy na cele energetyczne.
Głównym zamierzeniem przedsiębiorcy jest umocnienie się na rynku oraz stworzenie sieci stałych odbiorców produktów i dostawców wysokiej jakości surowców zgodnie z zapotrzebowaniem firmy.

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.07.2013