Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 07-08-2020
Zmodyfikowano: 07.08.2020

Zaawansowanie zbiorów zbóż na terenie województwa dolnośląskiego wynosi 51% i jest niższe o 27% w porównaniu analogicznego okresu ubiegłego roku. Rok temu o tej samej porze skoszono już 78% areału. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego ‒ 96% skoszonej powierzchni, jęczmień jary zebrano z 49% areału (rok temu było to już 71%). Pszenica ozima została skoszona z prawie 50% powierzchni, natomiast do zbioru pozostało jeszcze 60% pszenicy jarej. Zbiory rzepaku zbliżają się do końca, w polu pozostało 15% areału do skoszenia. Najwięcej rzepaku pozostało jeszcze do zbioru w rejonie jeleniogórskim (około 30%).

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionu wrocławskiego i legnickiego. Rolnicy zebrali tam prawie 100% rzepaku oraz ponad 76% zbóż. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonie wałbrzyskim i jeleniogórskim. Na polach zebrano odpowiednio 27% i 33% obsianej powierzchni zbóż.

Szacowany wzrost średnich plonów to około 20-25% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Plon rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 32,17 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 26,38 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem jest wyższy niż rok wcześniej i wynosi 56,86 dt/ha (45,58 dt/ha w 2019 roku). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 60,03 dt/ha (ok. 11 dt/ha więcej niż rok temu), plon żyta ozimego na 43,76 dt/ha (31,54 dt/ha w zeszłym roku), a pszenica ozima plonuje w wysokości 61,61 dt/ha (51,03 dt/ha w ubiegłym roku).

Ceny zbóż oferowane przez podmioty skupujące są zbliżone do ubiegłorocznych. Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie waha się od 626 do 720 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 670 zł/tonę (w tym samym okresie ubiegłego roku było to 650 zł za 1 tonę pszenicy). Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymują 550 zł/t (spadek ceny o 20 zł za tonę w stosunku do poprzedniego roku). Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 580 zł/t (600 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku). Cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 500 zł/t, mniej o 50 zł/t niż rok temu. Oferowane przez podmioty skupujące ceny średnie skupu rzepaku są o około 70 zł wyższe za tonę niż w rok wcześniej. Cena skupu rzepaku to maksymalnie 1774 zł/t, cena minimalna to 1500 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1620 zł za tonę.

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 07-08-2020 - (PDF - 150 kB)

Sylwia Kędzierska DODR