Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 24-07-2020
Zmodyfikowano: 24.07.2020

Żniwa rozpoczęły się w tym roku nieco później niż zwykle. Zbiory zbóż zakończono dopiero na ok. 5% obsianej powierzchni. Dla porównania, w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z 20% obsianej powierzchni. Zaawansowanie zbiorów jęczmienia ozimego wynosi 85% powierzchni zasianej (rok temu było to 95%). Koszenie pszenicy ozimej zostało dopiero rozpoczęte i wynosi niecały 1% powierzchni (w ubiegłym roku było to 15%). Rzepak skoszono z ok 14% areału (w ubiegłym roku o tej porze zaawansowanie zbioru wynosiło 55%).

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów legnickiego i wrocławskiego, gdzie zebrano odpowiednio 8% i 4% zbóż oraz po około 19% rzepaku. Najmniej zaawansowane są prace żniwne w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Szacunek plonów z tegorocznych zbiorów jest wyższy niż w 2019 roku. Średnie plony rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 29,07 dt/ha (plon wyższy niż w 2019 kiedy wynosił ok 24,89 dt/ha). Plon zbóż ogółem szacuje się na wyższym niż w ubiegłym roku poziomie obecnie to 59,52 dt/ha (41,79 dt/ha w roku ubiegłym). Plon jęczmienia ozimego szacujemy ok.10 dt/ha więcej niż rok temu, obecnie to 61,40 dt/ha (51,17 dt/ha było w 2019 roku).

Ceny skupu rzepaku oferowane przez podmioty skupujące są wyższe niż w ubiegłym roku. Ceny skupu rzepaku wynoszą maksymalnie 1744 zł/t (rok temu było to 1550 zł/t – wzrost ceny o 12%), cena minimalna to 1530 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 1630 rok wcześniej było to 1530 zł/t.

Ceny zbóż najczęściej oferowane przez podmioty skupujące kształtują się następująco:

  • jęczmień paszowy – ceny w przedziale 510-590 zł/t, rolnicy najczęściej otrzymują 550 zł/t (podobnie jak w ubiegłym roku),
  • pszenica konsumpcyjna ‒ od 620 do 856 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 720 zł/tonę (650 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku),
  • pszenżyto osiąga najczęściej cenę 580 zł/t, cena waha się od 550-750 zł/t,
  • cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 500 zł/t, jest to 60 zł/t mniej o niż rok temu.

 

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku ‒ stan na 21-07-2020 - (PDF - 153 kB)