Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenia

Wsparcie dla Mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata
Zmodyfikowano: 12.02.2017

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata – zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych 4 lutego 2017 r. w godz. od 10.00-13.00

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres email: szkolenia@ipaw.walbrzych.eu, w terminie do 13 lutego 2017 r. do godz. 10.00.

Szczegóły na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(link do strony:
http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw/ )

 

Ryszard Targosz DODR