Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Nasz miesięcznik

Nr 3/223 marzec 2018
Zmodyfikowano: 02.03.2018
SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
WPR po 2020 roku
Innowacje w rolnictwie i II Ogólnopolskie Forum Samorządów
Spotkanie robocze DODR i ARiMR dotyczące eWniosków
eWniosekPlus
Spotkanie rolników w Starostwie Powiatowym w Górze
Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Bioasekuracja w całym kraju – afrykański pomór świń
Dolnośląskie gospodarstwo ze Złotym Jabłkiem – Farmer Roku – XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Niebezpiecznie dla ozimin – sytuacja w rolnictwie
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018 – Konkurs KRUS
Rozród bydła oraz praktyczne rozwiązania w budynkach inwentarskich dla bydła mięsnego – konferencja
Dodatkowe punkty za uczestnictwo w Systemach jakości żywności
UPRAWA
Ważą się losy ozimin – test przezimowania, zboża ozime
Czas na rzepak – wczesnowiosenne zalecenia nawozowe i ochronne
Zboża i ziemniaki do uprawy w regionie – Lista Odmian Zalecanych do uprawy dla Dolnego Śląska – zboża jare i ziemniaki
Zbożowe nowości – nowe odmiany zbóż jarych
Strażnicy jakości – pracownia oceny nasion
Ograniczyć pestycydy – wymagania dla stosujących środki ochrony roślin
HODOWLA
Diagnoza po oblocie – wiosenne obloty – przygotowanie pasieki do sezonu
FINANSE
Na kredyt – kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania
PRZEPISY
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – prawo wodne i dyrektywa azotanowa
Bez egzaminu – ubój na własne potrzeby po przeszkoleniu
ZAGADNIENIA PRAWNE
Dla małżonka, dla rodziców – prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe: cz. 2
SIR
Senior w gospodarstwie – gospodarstwa opiekuńcze
A TAKŻE
terminarz szkoleń,
agronotowania, ogłoszenia drobne,
krzyżówka, horoskop