Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne"

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu pn. „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”.
Konkurs ma na celu wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności
w gospodarstwie rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, promocję i reklamę gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej oraz promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Do udziału serdecznie zapraszamy osoby świadczące usługi agroturystyczne na terenie województwa dolnośląskiego.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie od 15 maja do końca czerwca br.
do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu z dopiskiem konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2013”. 

Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.

Organizatorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Osoba do kontaktu: specjalista ds. rozwoju agroturystyki Agnieszka Kowalczuk-Misek, agnieszka.kowalczuk@dodr.pl tel. 71/339-80-21 wew. 152.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Zmodyfikowano: 04.12.2013