Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne"

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne"

Konkurs ma na celu wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, promocję i reklamę gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej oraz promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Organizatorzy:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Do udziału serdecznie zapraszamy osoby świadczące usługi agroturystyczne na terenie województwa dolnośląskiego.
Prawidłowo wypełnione karty wraz z dokumentacją zdjęciową z gospodarstwa (co najmniej pięć zdjęć) należy dostarczyć do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradców DODR lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8, w terminie od 1.08 do 15.09.2012r.
Wojewódzcy laureaci zostaną wyłonieni do dnia 31 września 2012 r., natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego podsumowania w siedzibie DODR we Wrocławiu w listopadzie 2012 r.
Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Osoba do kontaktu: specjalista ds. agroturystyki p. Agnieszka Kowalczuk – Misek,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl tel. 71/339-80-21 wew. 152.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.

Pobierz:

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 04.07.2013