Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Najciekawsza kronika wiejska 2014”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował konkurs na „Najciekawszą kronikę wiejską 2014”. Podsumowanie konkursu odbyło się 15 października 2014 r. podczas X Dolnośląskiego Forum Kobiet – Z różnic tworzymy wspólną tradycję. Uroczystego otwarcia dokonał pan Ryszard Czerwiński, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Bożena Maziarska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który powitał ponad 200 gości i uczestników.
Celem konkursu było popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych. 

Podsumowaniu towarzyszyła wystawa zgłoszonych do konkursu kronik, degustacja tradycyjnych potraw i  prezentacja strojów regionalnych oraz wystawa poświęcona profilaktyce kobiet „Nim rak da znak”.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 25 kronik. Wojewódzka Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wartość poznawczą i dokumentacyjną, atrakcyjność merytoryczną, estetykę oraz aktywność i osiągnięcia, dokonała oceny wszystkich zgłoszonych kronik i wyłoniła laureatów:

I nagroda - Chór Jubilat, powiat oławski

II nagroda - Kroniki Wiejskie Sołectwa Mościsko, powiat dzierżoniowski

III nagroda - Zespół folklorystyczny LUBIN, powiat lubiński

wyróżnienie - Towarzystwo Kulturalne „PODGÓRZANIE”, powiat lwówecki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Dyplomy i nagrody wręczył pan Ryszard Czerwiński,  dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  

 

Izabela Michniewicz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 20.10.2014