Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ogłoszenie XIII edycji konkursu 2012


 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursu „Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na wsi”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie naboru do XIII edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” organizowanego w ramach krajowego konkursu „Sposób na Sukces”. W tym roku konkurs jest realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego.
Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i przykładów zastosowania energii odnawialnej oraz wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
I kategoria, to uruchomienie działalności gospodarczej przez rolnika;
II kategoria, to uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys.

Do XIII edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2011 oraz pierwszym półroczu 2012 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie dokonuje się po złożeniu w Powiatowym Zespole Doradców DODR lub przesłaniu do Działu PWGDiA, podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15.09.2012 r. Komisja Konkursowa dokona zgodnie z regulaminem konkursu, oceny wszystkich zgłoszonych uczestników, spośród których zostaną wyłonieni w obu kategoriach zwycięzcy.
Do rywalizacji nie mogą przystąpić laureaci z poprzednich edycji konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród za najciekawsze przedsięwzięcia nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w listopadzie 2012 roku. Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane w miesięczniku „Twój Doradca Rolniczy Rynek” i na stronach internetowych DODR we Wrocławiu oraz biuletynu i stronie internetowej KSOW. Laureaci wojewódzkiego konkursu zostaną zgłoszeni przez organizatorów do krajowego konkursu „Sposób na Sukces”.

Pobierz:

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 03.07.2013