Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

KRYSZTAŁOWA KONICZYNA. Jubileuszowa edycja konkursu wojewódzkiego Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej

Stu liderów we Wrocławiu

Od 10 lat Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ocenia i nagradza liderów z obszarów wiejskich, organizując wojewódzki konkurs Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej w ramach krajowego konkursu Kryształowej Koniczyny. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czwartek 3 lipca, podczas wrocławskiej konferencji Rola liderów w społeczności wiejskiej.
To okazja do organizacji Gali, podczas której liderzy otrzymają statuetki. Na spotkanie zaproszono także około stu uczestników poprzednich edycji konkursu Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej, uhonorowanych statuetką Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Dla mieszkańców wsi
Konkurs jest poświęcony promocji edukacyjnej pracy społecznej na obszarach wiejskich. Z inicjatywy przedsiębiorczych mieszkańców wsi powstają regionalne towarzystwa i stowarzyszenia skupiające liderów, którzy realizują inicjatywy i projekty wspomagające lokalny rozwój. Wielu wolontariuszy pracuje, organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wierzą, że taki trening ułatwi im start w dorosłe życie. Inni przygotowują wydarzenia kulturalne i artystyczne, dbając o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Do pomocy włączają się również przedsiębiorcy dofinansowując inwestycje oświatowe w gminach, wiejskie kluby sportowe, domy kultury, a także fundując stypendia dla najzdolniejszych.

Liderzy wiejscy X edycji  wojewódzkiego konkursu  Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej:
Urszula Maleszka
Członek Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wiceprzewodnicząca Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, kierownik zespołu ludowego Leszczynki, przewodnicząca KGW w Dobroszycach, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów, od pięciu kadencji zasiada w Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Genowefa Golinowska
Współwłaścicielka muzeum-skansenu, organizatorka wydarzeń Truskawkowe inspiracje, Wykopki
i koncerty kapeli Gieni Dudki.

Zbigniew Suchyta
Kierownik Zespołu Folklorystycznego Kostrzanie, wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu.

Jolanta Zarzeka
Członek stowarzyszenia Uciechów – Moja Wieś, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania, członek dolnośląskiej grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, członek Regionalnego Zespołu Ekspertów przy opracowaniu  Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.

Jadwiga Rosa   
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy, prezes Zarządu Sołtysów Gminy Wińsko, przewodnicząca KGW, radna Gminy Wińsko (przez 2 kadencje), członek rady parafialnej, sołtys 2012 roku.

Alicja Janiec
Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, inicjatorka powstania wsi tematycznej Wioski Smaków, liderka Odnowy Wsi Dolnośląskiej, przewodnicząca Forum Równych Praw i Szans Kobiet, kandydatka do Parlamentu Europejskiego.

Władysława Łach
Sołtys wsi Komorów, przewodnicząca rady parafialnej, twórca ludowy, członek Koła KGW.

Anita Hołodniuk
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas, radna gminy Udanin, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Udanin oraz lider projektu Szlachetna Paczka.

Mariola Kądziela
Wiceprezes Stowarzyszenia dla Powiatu, przewodnicząca rady gminy Malczyce, przewodnicząca rady Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, członek rady sołeckiej miejscowości Kwietno oraz członek Grupy Odnowy
Wsi.

Izabela Chaszczewicz
Sołtys wsi, prezes Stowarzyszenia Aktywne Łazy.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu

 

Zmodyfikowano: 14.07.2014