Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wiesław i Elżbieta Skop

Wiesław i Elżbieta SKOP, Jerzmanice Zdrój, gm. Złotoryja, powiat złotoryjski

 

Prowadzą samodzielnie gospodarstwo rolne od 1989 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 160 ha, z czego 30 ha stanowi dzierżawa. Głównym kierunkiem produkcji rolniczej jest uprawa pszenicy ozimej, rzepaku i kukurydzy.

W trosce o środowisko rolnik w pierwszej kolejności stawia na mechaniczne zwalczanie chwastów i innych patogenów szkodliwych dla roślin uprawnych. Stosuje zawsze najlepszej jakości kwalifikowany materiał siewny. Stawia również na nowoczesne technologie produkcji, nie zapominając o optymalnej obsadzie roślin i terminowym siewie, nawożeniu oraz wapnowaniu gleby. Stosowane do siewu odmiany są zawsze wysokowydajne o wysokim stopniu odporności. Ilości stosowanych środków ochrony roślin są ograniczane wyłącznie do niezbędnego minimum. Efektem tego są uzyskiwane bardzo wysokie plony: 85 dt/ha pszenicy ozimej, 42 dt/ha rzepaku ozimego oraz 95 dt/ha ziarna kukurydzy. Przyrodnicze warunki prowadzenie działalności rolniczej w swoim gospodarstwie rolnik ocenia, jako trudne.  W gospodarstwie systematycznie prowadzone są badania gleby. W celu zachowania optymalnej żyzności i struktury gleby na polach uprawnych stosowany jest obornik, przyorywanie słomy oraz wysiewanie międzyplonów.

Dodatkowym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja pszczelarska, obejmująca 15 rodzin pszczelich. Rolnik posiada tytuł mistrza pszczelarskiego. Na bazie posiadanych maszyn rolniczych rolnik świadczy usługi rolnicze dla innych gospodarstw rolnych. Gospodarstwo jest zapleczem dydaktycznym dla uczniów ze szkół rolniczych. Odbywają tu praktyki zawodowe uczniowie z Techników Rolniczych z Chojnowa i Rakowic. Gospodarstwo współpracuje również z jednostkami naukowo-badawczymi oraz np. Firmą BASF w zakresie prowadzenia doświadczalnictwa polowego. Właściciele cały czas inwestują w swoje gospodarstwo i dokupują nowe maszyny, korzystając z kredytów preferencyjnych oraz działań dostępnych w ramach PROW. Nie zapominają przy tym
o estetyce obejścia, zabudowania gospodarcze są w dobrym stanie technicznym a budynek mieszkalny został pięknie odrestaurowany.

Pan Wiesław angażuje się w prace społeczne na rzecz wiejskiego środowiska lokalnego, działając w radzie sołeckiej,  radzie Miasta i Gminy Złotoryja oraz Kole Łowieckim.

W opinii Kierownika PZDR w Złotoryi gospodarstwo jest w dobrej sytuacji ekonomicznej. Uzyskiwane wydajności zapewniają wysokie dochody.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 21.07.2017