Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Tomasz i Dominika Boryczewscy

Tomasz i Dominika BORYCZEWSCY, Krzewina, gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki

 

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60,50 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej. Własność stanowi 52,50 ha a 8 ha dzierżawa. W strukturze zasiewów przeważają zboża, rzepak ozimy i kukurydza. Uzyskiwane w gospodarstwie średnie plony kształtują się odpowiednio na poziomie dla zbóż 48 dt/ha, dla rzepaku ozimego - 40 dt/ha oraz dla kukurydzy ok. 500 dt/ha zielonej masy. Z zebranej i rozdrobnionej kukurydzy sporządzana jest kiszonka, która sprzedawana jest do rolniczej biogazowni w Zittau z przeznaczeniem na wsad do komory fermentacyjnej.

Pan Tadeusz Boryczewski jest młodym rolnikiem, który przejął od rodziców niewielkie gospodarstwo rolne i powiększył do obecnego areału. Planuje dalsze powiększenie powierzchni gospodarstwa.

W opinii Kierownika PZDR w Zgorzelcu, z którym rolnik współpracuje w gospodarstwie przestrzegane są normy wynikające z zasady wzajemnej zgodności dotyczące utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Na terenie gospodarstwa zawsze panuje ład i porządek. Zachowana jest estetyka obejścia a wszystkie zabudowania gospodarcze utrzymywane są w doskonałym stanie technicznym.

Rolnik korzystał z dofinansowania w zamach PROW 2007-2013 i zakupił nowoczesny agregat uprawowo-siewny AMAZONE. W ramach PROW 2014-2020 planowany jest zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy 170 KM z ładowaczem czołowym. Sytuacja ekonomiczna jest dobra, gospodarstwo nie jest zadłużone i zachowuje płynność finansową.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 24.07.2017