Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Dorota Wyrobek

Dorota i Grzegorz WYROBEK zam. Ślizów, gm. Syców, powiat oleśnicki

 

Pani Dorota Wyrobek od 2013 roku samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej.  Gospodaruje na powierzchni 273 ha gruntów rolnych. Obecnie hodowla liczy 602 sztuk bydła, w tym: 320 krów mlecznych i 60 sztuk jałówek cielnych. Produkcja roczna mleka wynosi 3 280 000 litrów. Całość areału wykorzystywana jest na potrzeby produkcji zwierzęcej. Na 60 ha gruntów ornych uprawiane jest pszenżyto ozime o plonie 60 dt/ha, 130 hektarów stanowi kukurydza na kiszonkę o plonie 900 dt/ha, resztę powierzchni gospodarstwa przeznaczone jest na uprawę lucerny plonującej na poz. 400 dt/ha oraz utrzymanie trwałych użytków zielonych. W celu zachowania i odbudowy struktury, bioróżnorodności i żyzności gleby w gospodarstwie stosuje się nawozy organiczne.

Warunki utrzymania zwierząt spełniają wymogi normy wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan zwierząt. Bydło mleczne utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej o powierzchni 600 m2 i liczbie stanowisk dla 420 krów, wyposażonej w najnowocześniejszy system żywienia zwierząt w postaci samojezdnego wozu paszowego. Robot paszowy Lely Vector pobiera samoczynnie komponenty treściwej i przygotowuje różne rodzaje pasz dobrane dla grup technologicznych zwierząt. Dziennie przygotowuje ponad 10 ton paszy. Wszystkie krowy mleczne otrzymują taką samą dawkę paszy wysypywaną na stół paszowy, która jest uzupełniana paszą treściwą.

Osobno są utrzymywane cielęta oraz młodzież, także w oborze w pełni zautomatyzowanej. Gospodarstwo dysponuje również magazynami i silosami zbożowymi o łącznej powierzchni 600 m2. Mleko sprzedawane jest do okolicznej mleczarni. Produkcja mleka jest opłacalna.

Pani Dorota mimo młodego wieku doskonale odnalazła się jako zarządzająca gospodarstwem rolnym, dba o porządek i estetykę obejścia a praca w nim sprawia jej przyjemność.

Zmodyfikowano: 19.07.2017