Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wioletta i Ryszard Sosnowscy

Wioletta i Ryszard SOSNOWSCY, Wolimierz w gm. Leśna, powiat lubański

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja roślinna. Gospodarstwo posiada 90 ha gruntów rolnych. W produkcji pszenicy ozimej  gospodarstwo uzyskuje plony 80 dt/ha, w produkcji  rzepaku 47 dt/ha. Dodatkowym źródłem dochodu jest prowadzenie agroturystyki oraz prowadzenie działalności usługowej polegającej na wynajmie maszyn rolniczych i świadczeniu usług maszynowych.

Działalność agroturystyczna prowadzi od 2004 roku, w 2010 roku zajął I miejsce w konkursie  powiatowym na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. W 2011 roku w powiatowym konkursie na Najładniejszą Zagrodę zajął I miejsce. Posiada wiele wyróżnień i dyplomów przyznanych przez Radę gminy i burmistrza gminy Leśna. Rolnik w swoich planach założył zakup do gospodarstwa nowego kombajnu zbożowego oraz zakup dodatkowych maszyn specjalistycznych do świadczenia usług maszynowych.

W opinii Kierownika PZD, z którym gospodarstwo współpracuje, gospodarstw  Państwa Sosnowskich należy do gospodarstw dynamicznie rozwijających się z przełożeniem na dodatkową działalność pozarolnicza i alternatywnymi źródłami dochodu. Posiada stabilną sytuację finansową,  a nadwyżki finansowe przeznacza na modernizacje gospodarstwa. Państwo Sosnowscy ściśle współpracują  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, jak również aktywnie uczestniczą w życiu społeczności wsi Wolimierz  oraz gminy Leśna.

Z ofertą świadczonych usług można się zapoznać na stronie http://przystawach.pl

Zmodyfikowano: 31.07.2017