Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wiesław i Szymon Laszczyńscy

Wiesław i Szymon LASZCZYŃSCY, Zielenice, gm. Borów, powiat strzeliński

Jest to gospodarstwo rodzinne o łącznej powierzchni 170 ha, zarządzane wspólnie przez ojca Wiesława i syna Szymona. Gospodarstwo ukierunkowane jest wyłącznie na produkcję roślinną. Głównymi uprawami są pszenica, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki przemysłowe. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze do wykonywania wszystkich zabiegów agrotechnicznych. Właściciele od 3 lat posiadają certyfikat jakości GLOBAL GAP. W 2016 r. otrzymali wyróżnienie z KRUS w konkursie na „Bezpieczne gospodarstwo”. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii uzyskują wysokie plony na poziomie: pszenica 80 dt/ha, rzepak 45 dt/ha, kukurydza na ziarno 140 dt/ha, buraki cukrowe 700-800 dt/ha oraz ziemniaki przemysłowe 400-500 dt/ha. Duży wpływ na plony ziemniaków ma inwestycja w system nawadniania.

Do zmechanizowania gospodarstwa rolnicy korzystali z dofinansowania w ramach programów unijnych takich jak: SAPARD 2004-2006, Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013, Młody Rolnik 2011 (dot. Szymona) oraz Modernizacja gospodarstw rolnych 2016.

W opinii Kierownika PZD w Strzelinie, z którym rolnicy współpracują, gospodarstwo rodzinne Leszczyńskich jest bardzo dobrze zmechanizowane i rozwojowe. Dobra znajomość agrotechniki i praktyka wpływa na uzyskiwanie wysokich i bardzo dobrych jakościowo plonów. Ciągłe inwestycje w gospodarstwie, unowocześniają park maszynowy. Gospodarstwo nie ma problemów z płynnością finansową. Obejście i najbliższe otoczenie gospodarstwa jest zadbane.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2016