Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Tomasz i Dominika Boryczewscy

Tomasz i Dominika BORYCZEWSCY, Krzewina, gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki

Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 60,50 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej. W strukturze zasiewów przeważają zboża, rzepak ozimy i kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę. Uzyskiwane w gospodarstwie plony kształtują się odpowiednio na poziomie 78 dt/ha, dla rzepaku ozimego - 40 dt/ha oraz ok. 50 dt/ha zielonej masy kukurydzy.  Z zebranej i rozdrobnionej kukurydzy sporządzana jest kiszonka z przeznaczeniem na wsad do komory fermentacyjnej rolniczej biogazowni.

Pan Tadeusz Boryczewski jest młodym rolnikiem, który przejął od rodziców niewielkie gospodarstwo rolne i powiększył do obecnego areału i planuje dalsze powiększanie powierzchni gospodarstwa.

W opinii PZD w Zgorzelcu, z którym rolnik współpracuje w gospodarstwie przestrzegane są normy wynikające z zasady wzajemnej zgodności dotyczące utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Na terenie gospodarstwa panuje ład i porządek.

Rolnik korzystał z dofinansowania w zamach PROW 2007-2013 i zakupił nowoczesny agregat uprawowo-siewny AMAZONE. W najbliższym czasie planuje w ramach PROW 2014-2020 zakup ciągnika rolniczego o mocy 170 KM z ładowaczem czołowym. Sytuacja ekonomiczna jest dobra, gospodarstwo nie jest zadłużone i zachowuje płynność finansową.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2016