Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Tadeusz i Alicja Kubicz

Tadeusz i Alicja KUBICZ, Przedborowa, gm. Ząbkowice Śl., powiat ząbkowicki

Prowadzą gospodarstwo o dwóch profilach produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnicy gospodarują na 87 ha gruntów będących własnością oraz 26 ha gruntów dzierżawionych. Cześć z nich położona jest na obszarach ONW. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa mają wysoki współczynnik bonitacji co bardzo korzystnie wpływa na wielkość plonów. W produkcji roślinnej gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż, rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy. Produkcja zwierzęca oparta jest na chowie bydła mlecznego i opasowego. Rolnik sprzedaje mleko do Spółdzielni Mleczarskiej w Kole z którą od lat współpracuje. Rolnik współpracuje z PZD Ząbkowice Śl. dzięki czemu skorzystał z funduszy pomocowych UE. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesne maszyny, sprzęt do uprawy i zbioru – wykorzystywane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Modernizacja gospodarstwa przyczyniła się do lepszego wykorzystania czasu pracy i organizacji pracy. Rolnik na bieżąco korzysta ze szkoleń dzięki którym stosuje nowoczesne technologie w swoim gospodarstwie i uzyskuje dobre wyniki w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W opinii PZD w Ząbkowicach Śl., z którym współpracuje gospodarstwo Pana Tadeusza Kubicza ma duży potencjał. Korzystanie ze środków w ramach PROW i modernizowanie gospodarstwa przyczyniło się do efektywniejszej pracy, oszczędności oraz obniżenia ponoszonych kosztów. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jest stabilna. 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 21.07.2016