Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Mateusz Muzyka

Mateusz MUZYKA, Ozorzyce, gm. Siechnice, powiat wrocławski

Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha. Ukierunkowane na produkcję roślinną. Specjalizujące się w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy nasiennej oraz cebuli. Plony uzyskiwane w gospodarstwie dla poszczególnych upraw kształtują się na poziomie: buraki cukrowe –745 dt/ha, i 18,64 % polaryzacji cukru, kukurydza nasienna –45 dt/ha, cebula –400 dt/ha, pszenica ozima –95 dt/ha, groch nasienny –43 dt/ha.

Mateusz jest beneficjent działania Młody Rolnik w ramach PROW. W planach jest powiększenie gospodarstwa co najmniej o kilkadziesiąt ha, częściowa zmiana profilu produkcji t.j. produkcja nasion warzyw, budowa magazynu zbożowego i wiaty dla parku maszynowego, zakup kombajnu zbożowego.

Rolnik rozważa możliwość uprawy bezorkowej. Gospodarstwo posiada w dobrym stanie technicznym komplet maszyn rolniczych oraz powierzchnie magazynowe na zboża i cebulę. Zapleczem technicznym jest wiata dla części maszyn oraz utwardzony plac manewrowy. Rolnik dba o obejście gospodarstwa. Jego część rekreacyjna tonie w mnóstwie kwiatów i krzewów. Współpracuje z Sudzucker, jest absolwentem Akademii Buraka Cukrowego i cyklicznie przyjmuje wizyty uczniów duńskiej szkoły rolniczej. Gospodarstwo wizytowali go też doktoranci uczelni rolniczej z Getyngi.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2016