Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Anna i Marcin Serwaczak

Anna i Marcin SERWACZAK, Modła, gm. Jerzmanowa, powiat głogowski

Pani Anna prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 48,36 ha ukierunkowane na produkcję roślinną. Specjalizuje się w uprawie zbóż i rzepaku. Plony uzyskiwane w gospodarstwie kształtują się na poziomie odpowiednio dla pszenicy ozimej 60 dt/ha, pszenicy jarej 50 dt/ha i dla rzepaku ozimego 40 dt/ha. Gospodarstwo Pani Serwaczak posiada nowoczesny park maszynowy. Część maszyn rolniczych gospodyni nabyła z dofinansowaniem w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013. Planowany jest dalszy rozwój gospodarstwa poprzez dalszą modernizację parku maszynowego.

W opinii Kierownika PZD w Głogowie z których gospodarstwo współpracuje, gospodarstwo prowadzone jest należycie, zgodnie z podstawowymi zasadami ekonomii i agrotechniki. Rolnicy ciągle inwestują w rozwój i powiększanie powierzchni oraz unowocześnianie maszyn i narzędzi rolniczych. Otoczenie i estetyka gospodarstwa nie budzi zastrzeżeń. Został odznaczony odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 12.07.2016