Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Gospodarstwo Rolne /wielkoobszarowe Stanisław i Danuta KUDUK, Warta Bolesławiecka, gm. Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki

Gospodarstwo Rolne /wielkoobszarowe Stanisław i Danuta KUDUK, Warta Bolesławiecka, gm. Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki
 
Od nabycia pierwszych gruntów rolnych w 1973 r. Pan Stanisław Kuduk systematycznie powiększa swoje gospodarstwo rolne, którego powierzchnia na dzień dzisiejszy wynosi 2130 ha, w tym: 1255 ha stanowią grunty własne i 875 ha dzierżawione. Uprawne grunty w 96% są wyższych klas bonitacyjnych III a i b oraz IV a i b. Prowadzone gospodarstwo rolne jest gospodarstwem rodzinnym, w którym pracuje 4 członków najbliższej rodziny. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, rzepaku, okopowych oraz warzywnictwo. Każdego roku w gospodarstwie prowadzone są badania zasobności gleb. Wapnowanie stosuje się wg. potrzeb. Średnie zużycie nawozów NPK wynosi 210 kg/ha z czego tylko połowę stanowią nawozy sztuczne, a połowę naturalne. Areał uprawianych zbóż ozimych wynosi każdego roku ok. 1000 ha, a średni plon 75 dt/ha. Rzepak ozimy jest uprawiany na pow. ok. 500 ha, przy średnim plonie 48 dt/ha. Ziemniaki są uprawiane na pow. 500 ha a średni plon wynosi 580 dt/ha. W gospodarstwie na pow. ok. 130 ha uprawiane są warzywa gruntowe (marchew i cebula), uzyskując średni plon na poz. 65 dt/ha. 
 
Gospodarstwo jest w pełni umaszynowione, posiada: 3 kombajny zbożowe, 12 ciągników rolniczych różnej mocy, 8 samochodów ciężarowych do transportu, 3 samojezdne opryskiwacze, 2 sortowniki do warzyw i ziemniaków, 2 wysokiej klasy siewniki do zbóż, samojezdny kombajn do warzyw, samojezdną sadzarkę do ziemniaków z obsypnikiem, precyzyjny rozsiewacz wapna i nawozów, maszynę do likwidowania resztek pożniwnych i samosiewów. 
 
Rolnik ma podpisane umowy kontraktacyjne na całość produkcji zbóż, rzepaku, ziemniaków na chipsy oraz warzywa gruntowe. Gospodarstwo rolne Państwa Kuduków jest zdobywcą wielu wyróżnień i tytułów, takich jak: Dolnośląski Klucz Sukcesu w 1996 r., Gospodarstwo Fair Play w 2006 r., Farmer Roku w kat. Gospodarstwo ogrodnicze w 2013 r. 
 
W opinii Kierownika PZD w Bolesławcu rodzinne gospodarstwo rolne Państwa Kuduk, jest jednym z najlepszych gospodarstw w powiecie bolesławieckim. Współpracuje od wielu lat z wieloma firmami branży rolniczej, współorganizując pokazy pracy maszyn rolniczych i szkolenia dla rolników. Niemałe znaczenie ma też działalność społeczna na rzecz instytucji lokalnych, polegająca na sponsorowaniu szkół podstawowych, lokalnych klubów sportowych oraz coroczne zaopatrzenie w warzywa i ziemniaki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nielestnie. W zakresie technologii produkcji stosuje do zwalczania chwastów i resztek pożniwnych oraz samosiewów maszyną uprawową Kelly, która wykonuje uprawę gleby do głębokości 6 cm zastępując środki chemiczne na bazie glifosatów. Stosowanie w/w technologii przyczynia się do ograniczenia zużycia paliwa w ilości ok. 2,5-3 l/ha. W doglądaniu gospodarstwa oraz organizacji prac polowych wykorzystywany jest wiatrakowiec pilotowany przez Pana Stanisława. W gospodarstwie prowadzone jest planowanie wydatków i rejestrowanie przychodów z wykorzystaniem programów komputerowych. Państwo Kuduk na terenie swojego gospodarstwa posiadają zabytkowy dwór, który odbudowali z ruin doprowadzając do stanu użytecznego z własnych środków wypracowanych w gospodarstwie.
 
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 14.07.2016