Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Gospodarstwo Rolne /wielkoobszarowe - Józef i Halina WITYK, Krzydlina Mała, gm. Wołów, powiat wołowski

Gospodarstwo Rolne /wielkoobszarowe - Józef i Halina WITYK, Krzydlina Mała, gm. Wołów, powiat wołowski

Gospodarstwo powstało w 1979 roku i jego pow. wynosiła 17 ha UR. W gospodarstwie była prowadzona hodowla bydła mlecznego i mięsnego. Z biegiem lat rolnik przestawił gospodarstwo na produkcję drobiu (brojlerów kurzych) oraz produkcję roślinną. W obecnej chwili rolnik dysponuje powierzchnią 1050 ha z czego własnością jest 265 ha. W zakresie produkcji roślinnej rolnik współpracuje z firmami kontraktując z nimi płody rolne. Jest producentem materiału siewnego dla firm. Plony jakie uzyskuje w swoim gospodarstwie Dalego odbiegają od średniej krajowej i wynoszą: pszenica ozima –80 dt/ha; pszenżyto -90 dt/ha; żyto -70 dt/ha; buraki cukrowe -700 dt/ha; rośliny strączkowe od 30 do 40 dt/ha. Produkcja zwierzęca to 100 tys. brojlerów o średniej wadze 2,8 kg. Rolnik wyposażył gospodarstwo w maszyny wysokiej klasy korzystając z działań pomocy SAPARD oraz PROW 2007-2013 (Modernizacja gospodarstw rolnych). Na terenie gospodarstwa znajdują się magazyny zbożowe o pojemności 1400 t ,  dzierżawi magazyny płaskie o pojemności 2000 t. Posiada również suszarnię do zbóż, kukurydzy, rzepaku o wydajności 80 t/dobę. W gospodarstwie odbywają się pokazy najnowocześniejszych maszyn rolniczych. Rolnik świadczy usługi w zakresie zbioru zbóż, rzepaku i kukurydzy wykorzystując posiadane kombajny. Zakres działania gospodarstw obejmuje całe województwo dolnośląskie. W zakresie prac społecznych aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP w Krzydlinie Małej pełniąc przez wiele lat funkcję Prezesa, jak również sponsorował w/w OSP oraz Koło Parafialne Krzydlina Mała będąc jej członkiem. Wraz z żoną mają dwóch synów, którzy wspólnie tworzą gospodarstwo rolne pomagając we wszystkich pracach. Jeden z synów rozpoczął hodowlę koni rasy śląskiej, obecnie posiada 9 koni , a w przyszłości wraz z ojcem zamierza rozwijać tą działalność. Rolnik zatrudnia dodatkowo dwóch pracowników na stałe w gospodarstwie rolnym. Rolnik cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.

W opinii Kierownika PZD w Wołowie, z którym rolnik współpracuje, gospodarstwo rolne Pana Józefa Wityka należy do czołowych gospodarstw powiatu wołowskiego. Charakteryzuje się dużą innowacyjnością poprzez wprowadzenie nowych roślin i odmian, wykorzystując do tego najnowsze technologie uprawy. Na terenie gospodarstwa panuje ład i porządek, są miejsca wyznaczone na garażowanie maszyn i ciągników, place manewrowe są utwardzone. Sprzęt jest czysty zadbany i sprawny technicznie. Gospodarstwo nie ma problemów z płynnością finansową, posiada tzw. rezerwy celowe.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 14.07.2016