Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2015


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2015

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie AgroLiga 2015. 
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 czerwca.

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłaszają rozpoczęcie XXIII edycji wojewódzkiego etapu Konkursu.

Konkurs promuje rozwój obszarów wiejskich i naszego regionu poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców.

Jego celem jest wyłonienie dolnośląskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2015, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Jest rozgrywany jest w dwóch kategoriach ‒ rolnik oraz firma działająca na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2010-2014. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową będzie można pobrać ze strony www.dodr.pl.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Doradców DODR lub bezpośrednio w Dziale Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.

Kandydaci na mistrzów wojewódzkich w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:

·         do kategorii Rolnicy zalicza się wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. Powinny one uzyskiwać wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W tej kategorii nie mogą być uwzględnione osoby, które zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi i nie posiadają ziemi.

·         do kategorii Firmy zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa dolnośląskiego i ościennych) zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn rolniczych, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, zatrudniające siłę najemną, także prowadzone przez dzierżawców.

W obu kategoriach przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy. Uczestnikami konkursu nie powinny być gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach ‒ wojewódzkim i krajowym. Organizatorami wojewódzkiego konkursu są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny Krajowej sieci Obszarów Wiejskich). Krajowa edycja konkursu jest organizowana przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR.

Konkurs wojewódzki jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2013–2014.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2015 zostaną wybrani podczas głosowania internautów (poprzez oddanie głosu w sondzie internetowej umieszczonej na stronie internetowej www.dodr.pl) i na podstawie oceny Komisji Konkursowej.

Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do drugiego, krajowego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2015.

Uroczysty finał dolnośląskiego konkursu AgroLiga 2015 zastanie przeprowadzony w I kwartale 2016 roku natomiast Krajowy finał konkursu AgroLiga 2015 odbędzie się w II kwartale 2016 roku.

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu

Pobierz:

Pobierz plikKarta zgłoszeniowa kategoria Rolnik
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa kategoria Firma
Pobierz plikRegulamin wojewódzki Konkursu AGROLIGA 2015

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 11.06.2015