Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Łukasz i Agnieszka Kuźmicz

 
Łukasz i Agnieszka Kuźmicz, zam. Bielawki, gm. Syców, powiat oleśnicki
 
Państwo Kuźmiczowie od 2000 roku prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 71 ha. Gospodarstwo na średnich glebach III i IV klasy bonitacyjnej, ukierunkowane jest na produkcję roślinną i sadowniczą. Podstawowymi uprawami polowymi są zboża, rzepak i kukurydza na ziarno. Do zmianowania włączane są rośliny motylkowe, w tym roku była to facelia błękitna. Średnie uzyskiwane plony, wynoszą odpowiednio dla pszenicy ozimej 60 dt/ha, rzepaku ozimego 40 dt/ha i kukurydzy 100 dt/ha ziarna. Uzupełnieniem dla produkcji polowej jest ekologiczna produkcja sadownicza jabłoni na pow. 11,45 ha, grusz na pow. 2 ha oraz czereśni. Produkcja sadownicza jabłek posiada Certyfikat PL-03-000001 integrowanej produkcji wydany przez upoważnioną w zakresie rolnictwa ekologicznego jednostkę certryfikującą COBICO Sp. z o.o.
Gospodarstwo dysponuje własnym parkiem maszynowym, niezbędnym do obsługi całego procesu agrotechnicznego uprawianych roślin. Posiada dwa ciągniki rolnicze o zróżnicowanej mocy, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz rozsiewacz nawozów. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi wymogami rolnictwa konwencjonalnego.
Pan Łukasz jest beneficjentem unijnego wsparcia finansowego na modernizację gospodarstwa. Rozważnie planowane inwestycje nie stanowią zagrożenia utraty płynności finansowej. 
Pani Agnieszka dba o czystość i funkcjonalne urządzenie zagrody w swoim gospodarstwie. Wszystkie budynki są zadbane, a maszyny rolnicze i urządzenia techniczne, zawsze sprawne i w dobrym stanie technicznym przechowywane są pod zadaszeniem.
Gospodarstwo w całym okresie swojej działalności generuje zysk. Gospodarstwo rolne Łukasza Kuźmicza zarejestrowane jest w KRS, jako odrębny podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie PKD 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona. Od 2010 roku dodatkowo prowadzą przy gospodarstwie sklep spożywczy "POZIOMKA". Gospodarstwo stanowi swoistą wizytówkę wsi Bielawki, a jego właściciele, pomimo młodego wieku cieszą się wśród sąsiadów dużym autorytetem.
 
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.07.2015