Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Józefa Białka Gold

Józefa i Hubert BIAŁKA GOLD zam. Radłowice, gm. Domaniów, powiat oławski

Gospodarstwo Rolne „Józefa Białka Gold” jest gospodarstwem rodzinnym prowadzonym w miejscowości Radłowice, w gminie Domaniów. Założone zostało w 1998 r. i od tego czasu jego areał stale był powiększany do obecnych 275 ha. Gospodarstwo prowadzone jest w oparciu o grunty własne. Produkcja rozpoczęła od uprawy owoców miękkich, przede wszystkim truskawki deserowej. Wraz z powiększaniem areału zwiększała się również różnorodność nasadzeń. Obecnie uprawiane są truskawki deserowe, maliny, agrest oraz czerwone i czarne porzeczki. Gospodarstwo specjalizuje się również w produkcji śliwek, brzoskwiń, jabłek i gruszek. Produkcję sadowniczą uzupełniają tradycyjne uprawy, gdzie dominuje pszenica i kukurydza, która jest dosuszana we własnej suszarni. Zastosowanie większej różnorodności odmian o rożnych okresach wegetacji pozwoliło na uzyskiwanie lepszych wyników produkcyjnych poprzez wydłużenie okresu owocowania i  rozłożenia zbiorów w czasie.
Dbałość o dobór odmian i jakość owoców sprawiła, że od samego początku produkowane owoce zyskały uznanie wśród konsumentów ze względu na tradycyjny, wyśmienity smak.  Już początkiem sierpnia można u nas nabyć świeże i dojrzałe owoce, które z powodzeniem sprzedawane są nie tylko na rynku krajowym, ale również w Niemczech. Owoce można także zakupić bezpośrednio w gospodarstwie. Jakość owoców potwierdza posiadany Certyfikat Jakości Produkcji GLOBAL GAP (Good Agricultural Practice), który jest niezależnym, dobrowolnym system zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej. Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko.
Gospodarstwo posiada niezbędne budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia rolnicze, które są systematycznie uzupełniane w celu ulepszania prowadzonej produkcji rolniczej. Dzięki dużym i nowoczesnym magazynom gospodarstwo jest w stanie przechowywać produkty przez długi okres bez straty na ich jakości. Wszystkie te działania pozwalają na osiągnięcie większej stabilność produkcyjnej i ekonomicznej.
W trakcie sezonu w gospodarstwie zatrudnianych jest około 70 pracowników sezonowych. Są to głownie mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz obywatele Ukrainy.  W trosce o bezpieczeństwo pracowników w gospodarstwie zawsze dba się o ład i estetykę, co zostało docenione zostało w 2012 roku, zdobyciem I miejsca w kategorii gospodarstw indywidualnych w województwie dolnośląskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanym przez KRUS. W konkursie krajowym gospodarstwo otrzymało nagrodę specjalną firmy Syngenta Polska Sp. z o.o za wzorową organizację gospodarstwa z uwzględnieniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne poruszanie się po gospodarstwie oraz bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.
Od chwili powstania gospodarstwa właściciele dużo środków finansowych i wysiłku włożyli w doprowadzenie obiektów gospodarczych i budynku mieszkalnego do obecnego stanu. Całość,  łącznie  z terenem przyległym do gospodarstwa, estetycznie zagospodarowana. Wydzielone miejsca i ciągi komunikacyjne związane z działalnością gospodarstwa, ale również są zadbane miejsca do wypoczynku. Nie zapomniano w gospodarstwie o elementach dekoracyjnych, nawiązujących do tradycji wiejskich, jak na przykład wykorzystanie starych sprzętów rolniczych. Przybyłych do gospodarstwa wita i zachęca do wejścia baner reklamujący gospodarstwo i jego produkty.
Gospodarstwo jest to największym producentem owoców miękkich na rynku lokalnym. Dzięki zróżnicowaniu produkcji o uprawy sadownicze, takie jak: jabłonie, brzoskwinie, śliwy i grusze przy wsparciu tradycyjnych upraw polowych, gospodarstwo posiada płynność finansową i może przeznaczać własne środki finansowe na dalszą modernizację gospodarstwa. W celu dostarczania na rynek produktów spełniających wymogi najbardziej wyrafinowanych odbiorców oraz umożliwienie sprzedaży produktów w momentach występowania najkorzystniejszych cen i podnoszenia tym samym dochodów, gospodarstwo inwestuje w przechowalnictwo.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013