Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Halina i Jan Smorawski

Halina i Jan SMORAWSCY zam. Zawada, gm. Syców, powiat oleśnicki

Państwo Smorawscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 138,50 ha, specjalizujące się w uprawach nasiennych oraz produkcji ziemniaków na chipsy. Jest to gospodarstwo rodzime, od lat sukcesywnie powiększające swoją powierzchnię i rozwijające się, korzystające z różnych form wsparcia w ramach dostępnych  funduszy U E, takich jak: Programy Rolnośrodowiskowe, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Modernizacji Gospodarstw Rolnych.
Niemal całą powierzchnię stanowią grunty orne. Głównymi roślinami uprawianymi w gospodarstwie są ziemniaki plonujące na poziomie 405 dt/ha oraz zboża nasienne, takie jak: jęczmień jary, jęczmień ozimy i żyto plonujące pomimo mniej korzystnych warunków glebowych (gleby słabe, klasy: V, VI) na poziomie odpowiednio: 40 dt/ha, 43 dt/ha i 31 dt/ha. Ziemnaki na chipsy produkowane są dla firmy Bahlsen Lorenz, a pozyskiwany materiał siewny z jęczmienia browarnego dla francuskiej firmy Soufflet.
Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny i wydajny park maszynowy, zapewniający możliwość obsługi całego procesu agrotechnicznego wszystkich uprawianych w nim roślin. Maszyny będące w posiadaniu rolnika to: kombajn zbożowy, 2 kombajny ziemniaczane, 5 ciągników, w pełny skomputeryzowany opryskiwacz 24 metrowy, agregat uprawowo – siewny oraz samochód ciężarowy. Sprzętem tym dodatkowo świadczone są innym rolnikom usługi agrotechniczne.
Ocena osiąganych wyników produkcyjnych jest bardzo wysoka. Pan Smorawski posiada wyróżnienia przyznawane producentom materiału hodowlanego. Gospodarstwo bierze udział w licznych konkursach, zajmując przy tym czołowe miejsca np. konkurs KRUS „Bezpieczne gospodarstwo”. Za dotychczasowe osiągnięcia odznaczony został również Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem "Zasłużony dla rolnictwa".
Zadbane obiekty budowlane i maszyny i urządzenia rolnicze świadczą o dużej kulturze technicznej właścicieli. W obejściu zawsze panuje ład i porządek. Pan Smorawski angażuje się również w działalność społeczną. Od wielu lat udziela się w strukturach Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Jest również wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Namysłowskim Banku Spółdzielczym, radnym powiatowym oraz przewodniczącym komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Prowadzenie gospodarstwa nie przeszkadza w aktywności na rzecz społeczności lokalnej, chętnie służy poradą, jak i również cały czas dokształca się, poprzez udział w licznych szkoleniach. Wśród sąsiadów znany jest jako solidny producent oraz działacz społeczny i przedstawiciel samorządu rolniczego.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 05.07.2013