Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wanda i Zdzisław NICPOŃ zamieszkali w Ługach, gm. Wąsosz

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Rolnicy

Wanda i Zdzisław NICPOŃ zamieszkali w Ługach, gm. Wąsosz
Prowadzą gospodarstwo o powierzchni 160 ha, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Obora objęta jest kontrolą użytkowości mlecznej metodą A4 oraz rodowodowej, prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. Jest gospodarstwem współpracującym z Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Uzyskiwana średnia wydajność mleka kształtuje się na poziomie 9000 l rocznie od sztuki. Aktualnie stado bydła liczy: 83 krowy dojne, 40 jałówek cielnych i 20 szt jałówek do 20 miesięcy oraz 45 cieląt.
Rolnik od kilku lat reprezentuje powiat górowski na corocznie organizowanej wojewódzkiej wystawie zwierząt hodowlanych w Piotrowicach. Wystawiane zwierzęta otrzymywały wiele dyplomów i pucharów jako czempiony wystawy w Piotrowicach i w Opolu.
W produkcji roślinnej głównymi uprawami są: to kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone, jęczmień i pszenica.
W gospodarstwie uzyskiwane są plony zbóż na poziomie 70 dt/ha. Rolnik posiada komplet maszyn rolniczych do uprawowy roślin paszowych oraz nowoczesne silosy do przechowywania zbiorów. Bazę paszową stanowi kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zboża. Zboża w gospodarstwie przeznacza się do sporządzania pasz treściwych dla bydła mlecznego.
Za dotychczasowe osiągnięcia rolnik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Od 20 lat pan Zdzisław jest radnym w gminie Wąsosz a od trzech kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Wąsoszu.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 10.07.2013