Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Agnieszka i Marcin GAWENDA zamieszkali w Konarach, gm. Udanin

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Rolnicy

Agnieszka i Marcin GAWENDA zamieszkali w Konarach, gm. Udanin
Wspólnie gospodarują od 1997 r. Po przejęciu gruntów od rodziców, powiększyli areał gospodarstwa, którego powierzchnia obecnie wynosi 200 ha gruntów ornych, w tym 110 ha stanowi własność rolników.
Podstawowym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna, głównie zboża, które uprawiane są na powierzchni ok. 120 ha. W tym roku pszenicą ozimą obsianych jest 115 ha, rzepakiem 50 ha, kukurydzą na ziarno 20 ha oraz burakami cukrowymi 15 ha. Uzyskiwane plony roślin uprawnych w gospodarstwie znacznie przekraczają średnie plony uzyskiwane w powiecie i wynoszą odpowiednio: pszenica ozima 65-75dt, rzepak ozimy 35-40dt, kukurydza 80-110dt oraz buraki cukrowe 650-750dt.
Umiejętnie korzystają z dostępnych funduszy pomocowych, przeznaczając środki na modernizacją zaplecza produkcyjnego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i wyposażone w nowe maszyny i narzędzia umożliwiające bezpieczne, sprawne i terminowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Cały park maszynowy znajduje się pod zadaszeniem (garaże wiaty). Gospodarstwo dysponuje własnym zapleczem magazynowym do przechowywania płodów rolnych. Są to silosy zbożowe BIN z systemem załadunki i rozładunku oraz odpowiednio przygotowane magazyny płaskie.
Gospodarstwo w 2010 roku brało udział w konkursie organizowanym przez KRUS i PIP na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dochodząc do finału wojewódzkiego gdzie otrzymało wyróżnienie. Rolnik uczestniczy również w działalności społecznej, służy innym radą i pomocą.
Otoczenie gospodarstwa jest bardzo estetyczne i funkcjonalne urządzone. Podwórze utwardzone, zabudowania gospodarcze są zadbane i w bardzo dobrym stanie technicznym. Całość upiększają ozdobne ogródki i skalniaki.
Nie zapomniano również o miejscu na odpoczynek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013