Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Tomkowicach, gm. Strzegom

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Firmy

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Tomkowicach, gm. Strzegom
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna imieniem Tadeusza Kościuszki w Tomkowicach w gminie Strzegom powstała w 1953 r. a od października 2002 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawową działalnością Spółdzielni jest produkcja roślinna. Ogółem w Spółdzielni zatrudnionych jest piętnastu jej członków, jedna osoba będąca domownikiem oraz jeden pracownik najemny.
Działalność rolnicza prowadzona jest na 430 ha UR. W 2011 roku struktura zasiewów przedstawiała się następująco: pszenica ozima uprawiana była na powierzchni 124 ha, a uzyskane plony wyniosły ponad 69 dt/ha, pszenicę jarą uprawiano na 20 ha, uzyskując plon na poziomie 63,3 dt/ha, rzepak uprawiany był na pow. 96,5 ha i plonował na poziomie 28,3 dt/ha oraz kukurydza na ziarno uprawiana na pow. 89,7 ha dała 106 dt/ha.
Łączna wartość sprzedaży produkcji roślinnej wyniosła ponad 2,5 mln zł, co oznacza, że każdy hektar uprawianej ziemi przyniósł 5853 zł przychodu a wartość tzw. dniówki obrachunkowej wyniosła 7 zł.
Spółdzielnia prowadzi również działalność pozarolniczą. Głównie jest to handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, prowadzony w trzech sklepach. Uzyskana w ciągu roku marża wyniosła ok. 670 tys. zł, co stanowi ponad 27% wartości sprzedaży.
Spółdzielnia nie widzi okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania prowadzonej działalności i znaczącą część przychodów inwestuje w nowoczesne maszyny rolnicze. W ciągu ostatniego roku na inwestycje przeznaczono ponad 1 mln zł. Zakupiony został kombajn zbożowy Class, agregat uprawowo-siewny oraz ścierniskowy HORSH, rozsiewacz do wapna i nawozów, zaprawiarka do nasion oraz zrealizowano inwestycje w budynki i budowle stanowiące majątek trwały w celu poprawy estetyki oraz warunków pracy.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013