Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Jolanta i Grzegorz CIERNIEJEWSCY mieszkańcy wsi Kolęda w gm. Milicz

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2011 w kategorii Rolnicy

Jolanta i Grzegorz CIERNIEJEWSCY mieszkańcy wsi Kolęda w gm. Milicz
Rolnik przejął gospodarstwo od rodziców, korzystając z premii dla młodego rolnika w ramach, której został zakupiony nowy ciągnik rolniczy. Wraz z żoną Jolantą prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha użytków rolnych, specjalizujące się w produkcji mleka. Stado podstawowe liczy 20 krów mlecznych, od których uzyskuje się wydajność na poziomie ok. 8000 litrów na rok.
W produkcji roślinnej głównymi uprawami są: to kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone, jęczmień i pszenica. W gospodarstwie uzyskiwane są plony zbóż na poziomie 50 dt/ha. Pan Grzegorz posiada komplet maszyn rolniczych do uprawowy roślin paszowych oraz nowoczesne silosy do przechowywania zbiorów. Bazę paszową stanowi kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zboża. Zboża w gospodarstwie przeznacza się do sporządzania pasz treściwych dla bydła mlecznego.
Aktualnie Pan Grzegorz przygotowuje się do kolejnej inwestycji z funduszy PROW w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Planowany jest zakup nowego sprzętu rolniczego, przydatnego do procesu agrotechnicznego stosowanego w gospodarstwie.
O stosunku Pana Grzegorza Czerniejewskiego do hodowanych zwierząt niech świadczy wypowiedź, której udzielił dla Regionalnej TVP w Informacjach Rolniczych, stwierdził, że każda hodowana w jego oborze krowa ma inny charakter, mówił, że: "Są krowy łagodne, nieufne, ta to milusińska, ta niecierpliwa, tamta rykol mały i zastanawia się, czego one pragną i co im trzeba w tej mojej oborze”.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013