Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ewa i Kazimierz MARCINKOWSCY Wiewierz w powiecie górowskim

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2011 w kategorii Rolnicy

Ewa i Kazimierz MARCINKOWSCY Wiewierz w powiecie górowskim
To rolnicy z rolniczym wykształceniem, prowadzący tradycyjne gospodarstwo rolne z produkcją roślinną i zwierzęcą, o powierzchni 430 ha użytków rolnych, w tym 300 ha GO i 110 ha UZ specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine. Stosowany jest ekstensywny system żywienia oparty na sianie, wysłodkach kiszonych, słomie i pastwisku.
W produkcji roślinnej dominuje uprawa pszenicy ozimej, rzepaku oraz buraków cukrowych jako produkcja towarowa. Uzyskiwane plony podstawowych roślin uprawnych w gospodarstwie znacząco przekraczają średnią gminną.
Chlubą gospodarstwa jest stado bydła, które liczy 135 szt. krów matek, w grupie powyżej 1 roku aktualnie są 42 szt. jałówek oraz 39 szt. byczków na opas a do tego dochodzi jeszcze grupa 73 szt. cieląt. Rocznie sprzedaje się 50 szt opasów w wadze 450 kg oraz cielęta do roku na export w ilości 35 szt. Przyrosty dzienne młodego bydła wynoszą od 800-900 g które otrzymuje dodatkowo 2kg śruty zbożowej.
Gospodarstwo wyposażone jest w komplet maszyn i narzędzi rolniczych zapewniających uprawę, zbiór oraz przechowywanie uprawianych roślin.
W 2009 r. gospodarstwo zwyciężyło w konkursie organizowanym przez czasopismo „Chów bydła” w kategorii „Ferma bydła mięsnego”. Rolnik został odznaczony honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013