Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Anna i Leszek LEŚNIAK z Uniejowic gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim

Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2011 w kategorii Rolnicy

Anna i Leszek LEŚNIAK z Uniejowic gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim
Prowadzą samodzielnie od 1989 roku gospodarstwo rolne o powierzchni 118 ha użytków rolnych o profilu roślinnym. W produkcji roślinnej dominują zboża, oprócz nich produkowane są drzewka ozdobne. Plony zbóż uzyskiwane w gospodarstwie znacznie przekraczają średnią gminną i wynoszą odpowiednio: pszenica ozima 60-75 dt /ha, jęczmień ozimy 50-60 dt/ha. Ponadto w gospodarstwie uprawiany są buraki cukrowe plonujące średnio na poz. 550 dt/ha oraz rzepak ozimy dający plon na poz. 38 dt/ha. Na powierzchni 5 ha prowadzona jest plantacja drzewek ozdobnych. Gospodarstwo jest wyposażone w zestawy maszyn i narzędzi rolniczych, umożliwiających pełną mechanizację wszystkich zabiegów agrotechnicznych. Korzysta jedynie z wyspecjalizowanych usług mechanizacyjnych dotyczących zbiorów podstawowych płodów rolnych.
Gospodarstwo w 2009 r. brało udział w konkursie organizowanym przez KRUS i PIP na Bezpieczne Gospodarstwo, dochodząc do finału wojewódzkiego, w którym otrzymali wyróżnienie.
Gospodarstwa jest bardzo estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Zabudowania gospodarcze są zadbane i w bardzo dobrym stanie technicznym. W całej zagrodzie ciągi komunikacyjne zostały bardzo funkcjonalnie zaplanowane, w taki sposób, że zapewniony jest wygodny dostęp do wszystkich zabudowań gospodarczych, typu: wiaty, magazyny i silosy zbożowe. Rolnik nie zapomniał również o urządzeniu w zagrodzie kącika rekreacyjno-wypoczynkowego.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 03.07.2013