Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Małgorzata i Henryk Fita – miejscowość: Kędzie, gm. Żmigród, powiat trzebnicki

Kandydaci do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2009 - Rolnicy

Małgorzata i Henryk Fita – miejscowość: Kędzie, gm. Żmigród, powiat trzebnicki

Gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 97 ha UR na słabszym kompleksie glebowym, głównym kierunkiem jest chów bydła mlecznego. Stado podstawowe liczy 90 krów. Produkcja mleka za 2008 r. wyniosła –658.029 litrów. Średnia uzyskana cena za litr osiągnęła -1,08 zł/l. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej w gospodarstwie jest uprawa zbóż. Średnie plony dla pszenicy ozimej oraz jęczmienia ozimego wynoszą -60 dt/ha. Zabudowania gospodarskie są bardzo estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Obiekt inwentarski spełniają wszelkie wymagane przepisami normy utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Rolnik przejął gospodarstwo od rodziców w 1987 r jako wielokierunkowe, zapleczem produkcyjnym były stare niefunkcjonalne budynki inwentarskie. Rolnik prowadził w nich tucz trzody, hodowlę bydła. W 1997 r. wybudował nowy budynek magazynowy, małżonkowie myślą o specjalizacji, stawiają na mleko. W tym okresie nie ma wielkich perspektyw, ale po konsultacjach w rodzinie decydują o budowie nowej obory wolno-stanowiskowej dla 90 krów mlecznych i zaciągają kredyt preferencyjny z lini MR. W 2002 r. produkcję mleka przenosi się do nowego budynku. Dzięki funduszom Sapard, SPO, PROW 2007-2013 rolnik wyposaża gospodarstwo w nowy sprzęt rolniczy, usprawniający pracę w gospodarstwie.

Bazę paszową stanowi kukurydza uprawiana na kiszonkę, zwiększający się areał uprawy traw z lucerną, łąki. Zboża w gospodarstwie wykorzystuje się do sporządzania pasz treściwych, korzystając z usług mieszania z dodatkiem komponentów. W chwili obecnej Pan Fita przygotowuje się do kolejnej inwestycji z funduszy PROW – budowy silosów na pasze objętościowe.

W przyszłości myśli też o wiacie na pasze objętościowe, wybetonowaniu wybiegów a dla rodziny /ma dwóch synów i córkę / o wybudowaniu basenu z infrastrukturą.
Swoje inwestycje realizuje wspierając się kredytami pomostowymi a nadwyżkę przeznaczył na wybudowanie domu.

Osiągnięcia
Odznaczony Odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej w 2004 r. W 2006 r. półfinalista Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku. W 2008 w kategorii gospodarstwo do 300 ha zajął I miejsce – największy producent mleka z województwa Dolnośląskiego na Targach Mleczarskich „Mleko-Expo 2008” w Warszawie organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Gospodarstwo Państwa Fita z powodzeniem brało udział w konkursie „Bezpieczna Zagroda” organizowanym przez KRUS.
W 2008 rolnik dostąpił zaszczytu pełnienia funkcji Starosty Wojewódzkich Dożynek, które odbywały się w Żmigrodzie.

Rolnik od wielu lat uzyskuje wyniki produkcyjne powyżej średniej krajowej. Zgodnie z opinią Kierownika PZD jest to wzorowe gospodarstwo na terenie gm. Żmigród, które posiada estetyczne obejście, dobrze wyposażoną oborę, stado podstawowe bydła oraz specjalistyczny sprzęt rolniczy dla prowadzonej produkcji. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jest dobra, pozwalająca na realizowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 09.07.2013