Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Świnobród 46

  • Raport ze stacji - 13 listopada 2017 r.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                        

Bulwy w kopcach są już dojrzałe. Rolnicy kończą już kopać ziemniaki. Występuje zachwaszczenie plantacji, co utrudnia kopanie ziemniaków, wszystkie łęty są już zaschnięte. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 20C do 110C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 69% do 97%.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Dnia 06.11 nie wystąpiło zagrożenie zarazą ziemniaka na poziomie 0 Fry. Z tendencją stałą, w dniu 14.11 próg zagrożenia wynosił 0 Fry. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było znaczne i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 96-98 BBCH. W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od II dekady czerwca do I dekady lipca, niekiedy również później. Środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 15.11.2017