Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Piotrowice Świdnicie 47

 • Raport ze stacji - 22 listopada 2017 r.

Roślina: zboża

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Zboża ozime - rośliny w różnych fazach rozwojowych od szpilkowania do początku krzewienia, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego. W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 12,4 mm w ciągu tygodnia, opady występowały przelotnie. Wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 65% temperatury minimalne -1,2-4,90C, maksymalne 4,9-10,70C. Prędkość wiatru słaba do max 11,2 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Na zbożach wcześnie sianych można było zaobserwować pierwsze infekcje mączniaka oraz septoriozy paskowanej na pszenicy, zwłaszcza na starszych liściach. Długo utrzymujące się ciepło sprzyjało pojawianiu się mszyc oraz ploniarki zbożówki.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Wcześniej konieczne było zwalczanie owadów, zwłaszcza mszyc, które przenoszą choroby zagrażające uprawom szczególnie żółta karłowatość.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości : Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 7 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego. W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 12,4 mm w ciągu tygodnia, opady występowały przelotnie. Wilgotność wynosiła do 98%, minimalnie 65% temperatury minimalne -1,2-4,90C, maksymalne 4,9-10,70 C.  Prędkość wiatru słaba do max 11,2 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Wcześnie siane rzepaki są bardzo duże, należy obserwować ich rozwój, przy zmianach temperatur mogą być bardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
 • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
 • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 28.11.2017