Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Piotrowice świdnicie 45

  • Raport ze stacji - 8 listopada 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 7 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego.
W minionym tygodniu wystąpiły małe opady deszczu, stacja zanotowała 5 mm, opady występowały przelotnie w postaci mżawki. Wilgotność wynosiła do 97 %, minimalnie 67 % temperatury minimalne 2,6-7,6 stopnia C, maksymalne 7-13,9 stopnia C.  Prędkość wiatru słaba do max 8,5 m/s. Zimno i wilgotno.

Zagrożenia:

Wcześnie siane rzepaki są bardzo duże, należy obserwować ich rozwój, przy zmianach temperatur mogą być bardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Zalecenia: koniec terminu stosowania środków

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.11.2017