Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Piotrowice Świdnicie 42

  • Raport ze stacji - 18 października 2017 r.

Roślina: rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości: Piotrowice Świdnickie

Rzepak- rośliny w różnych fazach rozwojowych od 5 do 10 liści, w zależności od terminu siewu. W minionym tygodniu nie wystąpiły opady deszczu, wilgotność wynosiła do 96 %, minimalnie 49% temperatury minimalne 9-11,3o C, maksymalne 16,4-25,6oC. Prędkość wiatru słaba do 1,3 m/s.

Zagrożenia:

Dla upraw rzepaku w okresie jesiennym groźne są również larwy miniarki kapuścianej. Wyżerają miękisz z liści, które strefowo przybierają kolor biały. Dotychczas miniarki szczególnie nie zagrażały rzepakowi. Próg szkodliwości to 30 proc. uszkodzonych liści.

Chowacze galasówki nalatują pola rzepaku już w sierpniu. Znoszą jaja przy szyjce korzeniowej rzepaku – larwy wgryzają się w nią, po czym pojawiają się na niej charakterystyczne narośla, galasy. Czasem żerowanie tego szkodnika jest mylone z kiłą kapusty, ale łatwo to sprawdzić. W przypadku chowacza w galasach znajdziemy zawsze larwy. Próg szkodliwości to 2–3 chrząszcze na 1 m kw.

Mszyce kapuściane, podobnie jak inne gatunki mszyc, wysysają soki z roślin, osłabiając ich kondycję. Progiem szkodliwości są 2 kolonie na 1 m kw. na brzegu pola.

Zdecydowanie najgroźniejszym szkodnikiem dla rzepaku jesienią jest śmietka kapuściana. To muchówka, dlatego jej pojawienie się trudno zaobserwować. Do określenia nalotów śmietki bardzo pomocne są żółte naczynia. Progiem szkodliwości jest jedna muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 24 godz. Muchówka śmietki nalatuje pola rzepaku przez całą jesień. Znosi jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin rzepaku lub na samych roślinach. Po kilku dniach wylęgają się larwy – żerują wewnątrz korzenia, przerywając wiązki przewodzące. Uszkodzony rzepak nie jest w stanie czerpać wody z głębszych warstw gleby.

W tym czasie równie ważna ochrona przeciw grzybowa połączona ze skracaniem rzepaku. Regulator wzrostu: zmiana pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi; zwalczanie chorób: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych

Zalecenia:

Po stwierdzeniu wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości zaleca się wykonać zabiegi środkami zalecanymi i zarejestrowanymi.

Pomimo wielkiego zagrożenia ze strony szkodników jesiennych atakujących plantacje rzepaku, brakuje zarejestrowanych, skutecznych i długo działających rozwiązań insektycydowych.

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia.

Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

 w Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 13.11.2017