Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-47 Świnobród

Data publikacji: 18.11.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Na terenie powiatu trwają wykopki buraka cukrowego. Faza rozwojowa buraka jest na poziomie 49 w skali BBCH. Korzenie nie nabrały masy przez co plony są stosunkowo niskie. Dochodzi półmetek działalności kampanii cukrowniczej.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 00 c do 16o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 56% do 97%. Spadło 21,6 mm deszczu, punkt rosy kształtował się w przedziale 0 do 12 C . W minionym tygodniu nie wystąpiło porażenie infekcją. Niema konieczności walki z chwościkiem, ponieważ na naszym terenie trwają  wykopki.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Występowanie tak groźnej choroby jaką jest chwościk burakowy uzależnione jest w dużej mierze od przebiegu warunków atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym.

Co sprzyja występowaniu chwościka?

Wysoka temperatura: w dzień 25‑30°C i w nocy powyżej 15°C, a także wysoka wilgotność powietrza sprzyja występowaniu chwościka.

Pierwsze objawy pojawiają się na starszych liściach w postaci okrągłych brunatnych plam, otoczonych czerwoną, czerwonobrunatną lub brunatną obwódką. Plamy początkowo występują na starszych liściach, a w miarę rozwoju choroby atakowane są też i młodsze liście. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby liczba plamek zwiększa się i zaczynają zamierać fragmenty, a następnie całe liście. Z czasem roślina odbudowuje ulistnienie, ale niestety dzieje się to już kosztem zgromadzonego w korzeniach cukru, który odtransportowany jest do tworzących się liści. W rezultacie następuje redukcja masy korzenia, przy jednoczesnym obniżeniu się zawartości cukru i jakości technologicznej soku, a przecież są to wartości, na których plantatorom buraka najbardziej zależy. Przy silnych infekcjach i braku skutecznej ochrony straty mogą sięgać nawet 50% plonu korzeni, a spadek zawartości cukru w soku może osiągnąć od 2 do 3%.

Zalecenia:

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyka wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, nie istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. W przypadku konieczności zastosowania preparatów chemicznych, zaleca się stosowanie środków w których substancją aktywną jest tubekonazol.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

W minionym tygodniu rolnicy zakończyli zbiory ziemniaków. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00c do 160c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 56% do 97%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 21,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 0 do 12 C.

Zagrożenia:

Po zbiorach następuje okres przechowalniczy ziemniaków. W trakcie jego trwania ziemniaki również narażone są na występowanie chorób; są to tzw. choroby przechowalnicze.  W tym czasie równie groźna jak w całym okresie wegetacji jest zaraza ziemniaka. Sprawcą choroby jest organizm grzybopodobny P.infestans, który poraża zarówno część nadziemną rośliny, jak również bulwy. Zainfekowane bulwy mogą gnić w polu lub gdy infekcja nastąpiła w końcowym okresie wegetacji – w czasie przechowywania. Na powierzchni bulw występują purpurowo-ołowiane plamy, a na przekroju widoczne są rdzawe, twarde nacieki wnikające w głąb miąższu. Wielkość strat w plonie uzależniona jest od terminu wystąpienia i nasilenia choro-by, warunków pogody w końcowym okresie wegetacji i od odporności odmiany. Często zdarza się, że bulwy chore ulegają wtórnemu porażeniu sprawcami innych chorób (grzybami i bakteriami).

Zalecenia:

Skuteczna ochrona plantacji w okresie wegetacji zapobiega porażeniu bulw. Ponadto przestrzeganie zasad prawidłowego przechowywania, a przede wszystkim jak najszybsze osuszenie bulw we wstępnej pierwszej fazie składowania i systematyczne wietrzenie, poprawia trwałość przechowalniczą

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

Plantacje rzepaku ruszyły w górę, większość plantacji została skrócona, ponieważ pogoda sprzyja wegetacji. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 18-20 BBCH. Rzepaki zasiane później są w niższej fazie rozwojowej. Na plantacjach pojawiają się naloty mszyc. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 00c do 160c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 56% do 97%, punkt rosy mieścił się w przedziale 0-12 opad deszczu 21,6 mm.

Zagrożenia:

W tym czasie może wystąpić Sucha zgnilizna kapustnych. Grzyb wywołujący tę chorobę atakuje rzepak w ciągu całego okresu wegetacyjnego, choć największe szkody powoduje na wiosnę i jesienią. Przewężenie szyjki korzeniowej lub części korzenia oraz mała brunatna nekroza owalnego kształtu, a później zahamowanie wzrostu i zgorzel siewek, to pierwotne objawy choroby. Częściej jednak objawy choroby obserwujemy już jesienią na liściach rosnących roślin, a wiosną na szyjkach korzeniowych rzepaku.

Brązowe, owalne plamy, rzadko o kanciastych brzegach, o średnicy 3–18 mm z czarnymi

piknidiami na powierzchni, to najczęściej obserwowane objawy choroby na liściach. Objawy suchej zgnilizny kapustnych na szyjkach korzeniowych to początkowo brunatnobrązowe, płaskie a następnie wgłębione i mokre plamy z obwódką. W miarę wzrostu roślin i rozwoju choroby plamy jaśnieją i stają się beżowopopielate. Otoczona ciemnobrunatną obwódką plama jest głęboka i zasycha. Osłabiona przez grzyb łodyga łatwo się łamie i roślina przedwcześnie żółknie i zamiera. Objawy na wyższych częściach łodygi i na rozgałęzieniach, to płaskie, rozległe o jasnobrunatnej barwie plamy z czarnymi punktami – owocnikami grzyba.

Zalecenia:

W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji suchą zgnilizną kapustnych i kształtowało się na poziomie do 25 h. W przypadku konieczności stosowania ochrony chemicznej zaleca się użycie np. fungicydów triazolowych.  Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw suchą zgnilizną kapustnych. Walka ze szkodnikami jest utrudniona ze względu na stosunkowo niską temperaturę, Zoocydy działają w optymalnych temperaturach, poniżej których ich działanie jest znacznie ograniczone.

Zmodyfikowano: 20.11.2019