Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-44 Świnobród

Data publikacji: 30.10.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji. W chwili obecnej narasta korzeń. Faza rozwojowa buraka jest na poziomie 48-49 BBCH.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 1 0 c do 23o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 51% do 99%. Spadło 3,6 mm deszczu, punkt rosy kształtował się w przedziale 1 do 16 C . Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się na poziomie do 1 DSV i wystąpiło tylko przez 1 dzień.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Występowanie tak groźnej choroby jaką jest chwościk burakowy uzależnione jest w dużej mierze od przebiegu warunków atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym.

Co sprzyja występowaniu chwościka?

Wysoka temperatura: w dzień 25‑30°C i w nocy powyżej 15°C, a także wysoka wilgotność powietrza sprzyja występowaniu chwościka.

Pierwsze objawy pojawiają się na starszych liściach w postaci okrągłych brunatnych plam, otoczonych czerwoną, czerwonobrunatną lub brunatną obwódką. Plamy początkowo występują na starszych liściach, a w miarę rozwoju choroby atakowane są też i młodsze liście. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby liczba plamek zwiększa się i zaczynają zamierać fragmenty, a następnie całe liście. Z czasem roślina odbudowuje ulistnienie, ale niestety dzieje się to już kosztem zgromadzonego w korzeniach cukru, który odtransportowany jest do tworzących się liści. W rezultacie następuje redukcja masy korzenia, przy jednoczesnym obniżeniu się zawartości cukru i jakości technologicznej soku, a przecież są to wartości, na których plantatorom buraka najbardziej zależy. Przy silnych infekcjach i braku skutecznej ochrony straty mogą sięgać nawet 50% plonu korzeni, a spadek zawartości cukru w soku może osiągnąć od 2 do 3%.

Zalecenia:

Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyka wystąpienia infekcji chwościkiem buraka; nie istniała potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. W przypadku dużego ryzyka wystąpienia infekcji a co za tym idzie konieczności wykonania zabiegu chemicznego zaleca się stosowanie preparatów z grupy np. dwuskładnikowych zawierających piraklostrobinę i epoksykonazol.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

Dochodzi końcowy etap  zbioru ziemniaków. Faza rozwojowa na obecną chwilę to  99  w skali BBCH. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 10c do 230c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 51% do 99%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 3,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 1 do 16 C.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-25 0C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. W minionym tygodniu zagrożenie zarazą ziemniaka było na poziomie od 10-20 FRY ,  nie było  konieczność zastosowania ochrony, ponieważ plantacje w większości są już zaschnięte.

Zalecenia:

W minionym tygodniu  wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. W przypadku konieczności zastosowania ochrony chemicznej, zaleca się stosowanie środków grzybobójczych w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierających w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Roślina: Rzepak ozimy

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród

Plantacje rzepaku ruszyły w górę, większość plantacji została skrócona, ponieważ pogoda sprzyja wegetacji. Faza rozwojowa na obecną chwilę to 14-18 BBCH. Rzepaki zasiane później są w niższej fazie rozwojowej. Na plantacjach pojawiają się naloty mszyc; widoczne są również mączniaki. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 10c do 230c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 51% do 99%, punkt rosy mieścił się w przedziale 1 – 16 , opad deszczu 3,6 mm.

Zagrożenia:

W tym czasie sucha zgnilizna kapustnych obecna jest na szyjce korzeniowej, bo w to miejsce wrasta grzybnia, która jesienią porażała liście rzepaku. Grzyb z blaszki liściowej przerastały do nerwów liści, a następnie do ogonka liściowego i w ten sposób na szyjce korzeniowej zachodziła infekcja przez grzyb, który pierwotnie porażał liście. Na szyjce korzeniowej obecność grzyba objawia się początkowo w postaci brązowej lub brunatnej plamy obejmujący część lub cały obwód szyjki korzeniowej, po krótkim czasie, gdy zabraknie ochrony chemicznej w tym miejscu pojawia się mokra zgnilizna i widoczna jest erozja szyjki korzeniowej. Z czasem zmienione chorobowo miejsce zasycha, tkanki w wyniku rozwoju grzyba ulegają destrukcji, murszeją, na powierzchni plam pojawiać się mogą owocniki grzyba w postaci małych kulistych owocników — piknidiów. Przepływ wody, składników pokarmowych jest silnie utrudniony.

Zalecenia:

W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji suchą zgnilizną kapustnych. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zgniliźnie kapustnych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność ( powyżej 75% ) i temperatura 18-25 0C. Należy zacząć walkę z mszycami. W tym celu zaleca się stosowanie środków chemicznych, w których substancja aktywną jest np. deltametryna bądź też dwuskładnikowych w których substancjami aktywnymi są acetamipryd i lambda-cyhalotryna.

Zmodyfikowano: 20.11.2019