Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-39 Małuszyn

Roślina : Jabłonie

  1. Kondycja upraw: Trwa zbiór odmian jesiennych . Sytuacja w sadach nie ulega większej poprawie – wiąże się to z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura powietrza w ubiegłym tygodniu mieściła się w przedziale 6-23 ⁰ C, wilgotność względna 47-92 %
     
  2. Zagrożenia:  Brak zagrożenia zarazą ogniową oraz parchem jabłoni.
     
  3. Zalecenia:  Ciągła lustracja sadu. Stosować preparaty ochrony przechowalniczej na trzy tygodnie i tydzień przed zbiorami. Zaleca się tu zastosowanie środków chemicznych, w których substancjami aktywnymi są: fludioksonil i cyprodynil

     

Zmodyfikowano: 16.10.2019