Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2019-38 Świnobród

Data publikacji: 16.09.2019

Roślina: Burak cukrowy

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Burak cukrowy jest w dość dobrej kondycji. Na każdym polu widoczne jest dość duże zachwaszczenie, spowodowane jest to ciągłymi opadami deszczu. W ubiegłym tygodniu ruszyła cukrownia i zaczęły się zbiory buraka cukrowego.

Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 7 0 c do 23o c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 50% do 98%. Spadło 18,6 mm deszczu, punkt rosy kształtował się w przedziale 6-17 C . Ryzyko wystąpienia infekcji kształtowało się na poziomie 1 DSV , w chwili obecnej spadło ryzyko do 0 DSV.

Faza rozwojowa buraka jest na poziomie 40-47 BBCH.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu wystąpiło przez 4 dni. W przypadku wystąpienia dużego ryzyka infekcji chwościkiem, decydując się na zabieg ochrony chemicznej, zaleca się wykorzystanie preparatu z grupy np. dwuskładnikowych zawierających piraklostrobinę i epoksykonazol.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                       

Na plantacjach widoczne duże zachwaszczenie. Na większości plantacji ziemniaki są już zeschnięte, rolnicy przygotowują uprawy do zbioru. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 70c do 230c. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 50% do 98%. W minionym tygodniu spadł deszcz, suma opadów 18,6 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 6 do 17 C.

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 95- 97 BBCH.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%; na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%.Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180c. . W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. W minionym tygodniu zagrożenie zarazą ziemniaka było na poziomie od 0 do 11 FRY ,  nie było  konieczność zastosowania ochrony chemicznej.

Zalecenia:

W przypadku wystąpienia konieczności ochrony chemicznej zaleca się stosowanie środków grzybobójczych  w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierających w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Zmodyfikowano: 09.10.2019