Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

2018-26 Świnobród

Data publikacji: 18.06.2018r

Stan uprawy dla miejscowości : Świnobród

Roślina: Burak cukrowy (Chwościk buraka)

Burak cukrowy jest w dobrej kondycji, brak porażenia przez choroby. W chwili obecnej plantacja buraka ma od 7 do 12 liści. Plantacje nie są zachwaszczone, opryski były zastosowane w porę i brak zachwaszczenia. Na plantacjach występują objawy braku wody , buraki mają słaby wzrost.
Temperatura przez ubiegły tydzień mieściła się w przedziale od 7 0C do 26 oC. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 45% do 96%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 3,8 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 6 do 18 C. Nie wystąpiło porażenie przez żadne choroby.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem. Chwościk powoduje zasychanie liści, najczęściej pojawiają się okrągłe plamki, które zasychają. Chwościk buraka pojawia się najczęściej po deszczu, wtedy występuje największe ryzyko infekcji. Gdy pojawi się choroba na liściach zaschnięte liście już nie zregenerują się i zostaną do końca okresu wegetacji. Pamiętajmy o szybkim reagowaniu po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

Zalecenia:

Ryzyko wystąpienia infekcji w ubiegłym tygodniu nie wystąpiło przez cały tydzień. Skala BBCH faza rozwojowa buraka jest na poziomie 30-39 BBCH.
Z obserwacji stacji meteo można stwierdzić, że nie było dużego ryzyko wystąpienia infekcji chwościkiem buraka, nie istnieje potrzeba zastosowania oprysku przeciwko chwościkowi. Apelujemy o zwracanie uwagi na stan plantacji, chwościk to bardzo groźna choroba. Decydując się na zabieg ochrony należy zastosować preparaty z grupy np. dwuskładnikowych zawierających piraklostrobinę i epoksykonazol.

Roślina: Ziemniak (Zaraza Ziemniaka)

Na niektórych plantacjach wystąpiło zachwaszczenie. Na większości plantacji ziemniaki są w pełni kwitnienia, ziemniaki spod osłon już są kopane. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 70C do 260C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale od 45% do 96%. W minionym tygodniu suma opadów wynosiła 3,8 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 6 do 18 C.

Zagrożenia:

W ubiegłym tygodniu nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazy ziemniaka. Szkodliwość jej polega, na tym, że patogen niszczy części nadziemne roślin, co skutkuje zmniejszeniem powierzchni asymilacyjnej, w konsekwencji odbija się na obniżeniu ilości i jakości zbieranego plonu bulw. Starty wywoływane porażeniem zarazą ziemniaka szacuje się na poziomie 20-50%. Na plantacjach niechronionych chemicznie i w przypadku wczesnego wystąpienia objawów starty mogą dochodzić do 70%. Choroba najszybciej rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności (długotrwałe opady deszczu lub długo zalegające mgły) i temperaturze powietrza w granicach 12-180C. Początkowo są to pojedyncze, żółtawe plamy, zwykle na wierzchołkach lub brzegach liści. W miarę rozwoju choroby plamy nekrotyczne, koloru brunatno-brązowego, obejmują całe liście. Zagrożenie zarazą ziemniaka nie było i nie była konieczności zastosowania ochrony.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 79- 91 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji zarazą ziemniaka. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw zarazie ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. W zależności od warunków  meteorologicznych, zaraza pojawia się najczęściej od początku czerwca do II dekady lipca, niekiedy również później. W razie konieczności wykonania zabiegu można zastosować środek grzybobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, zawierający w swoim składzie metalaksyl, związek z grupy fenyloamidów (8%) i mankozeb, związek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

Roślina: Kukurydza (antraknoza kukurydzy)

Rośliny nie są porażone przez choroby, występują oznaki braku składników pokarmowych . W minionym tygodniu wystąpiły wahania temperatury od 70C do 260C, wilgotność powietrza mieściła się w przedziale od 45% do 96%. W minionym tygodniu nie spadł deszcz, suma opadów 3,8 mm. Punkt rosy mieścił się w granicach od 6 do 18oC.

Zagrożenia:

Drobna plamistość kukurydzy (antraknoza kukurydzy)

Choroba ta wywoływana jest przez grzyba Aureobasidium zeae i przenoszona jest przez resztki pożniwne kukurydzy. Do infekcji dochodzi na wilgotnych liściach, ponieważ zakażeniom sprzyja deszczowa pogoda lub długo utrzymująca się rosa. Objawia się poprzez drobne, chlorotyczne plamki pojawiające się na liściach. Plamy te ulegają powiększeniu, a ich środek ulega nekrotyzacji. Mogą pokrywać całe rośliny i powodować spadek jakości roślin.

Zalecenia:

Faza rozwojowa na obecną chwilę to 50-60 BBCH. W minionym tygodniu  nie wystąpiło ryzyko infekcji drobna plamistość kukurydzy. Nie wystąpiła konieczność zastosowania ochrony przeciw drobna plamistość kukurydzy. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75%) i temperatura 18-250C. Fungicydy zawierające azoksystrobinę (lub jej połączenie z propikonazolem) należy stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy rozwoju źdźbła (wydłużania pędu) do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). Piraklostrobina i epoksykonazol natomiast od fazy trzeciego kolanka do pełni fazy kwitnienia.

 

Zmodyfikowano: 11.07.2018