Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Harmonogram seminariów


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


W celu zachęcenia mieszkańców wsi do tworzenia zagród edukacyjnych oraz szerzenia samej idei zagród, jako przedsięwzięć podnoszących prestiż zawodu rolnika i upowszechniających wiedzę dotyczącą pochodzenia żywności, różnicujących pozarolniczą działalność na obszarach wiejskich i pielęgnujących dziedzictwo kulturowego wsi, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje cykl 6 seminariów informacyjnych „Tworzenie i funkcjonowanie zagród edukacyjnych”:


Seminaria odbędą się:

  • 29 października ‒ w gospodarstwie agroturystycznym Agroturystyka Marianówek, Marianówek 1 w powiecie dzierżoniowskim,
  • 8 listopada ‒ w Zagrodzie Turystycznej Gil, Pęciszów 2 w powiecie trzebnickim,
  • 13 listopada ‒  w gospodarstwie agroturystycznym Dom pod karpiem w Zagórzu Śląskim, przy ul. Głównej 14 a, w powiecie wałbrzyskim,
  • 14 listopada ‒ w gospodarstwie agroturystycznym Chata Cyborga, Bielice 2 w powiecie kłodzkim,
  • 26 listopada ‒ w Smażalni u Sołtysa w Podgórzynie, przy ul. Topolowej, w powiecie jeleniogórskim,
  • 27 listopada ‒ w restauracji Europa w Kruszynie, przy ul. Morwowej 5, w powiecie bolesławieckim.

Wszystkie osoby uczestniczące w seminarium nabędą wiedzę na temat ogólnych zasad funkcjonowania zagrody edukacyjnej, sytuacji formalno-prawnych możliwych przy prowadzeniu działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym oraz możliwości unijnego wsparcia na przedsięwzięcia edukacyjne w ramach PROW 2007-2013. Przedstawione zostaną także dobre przykłady zagród edukacyjnych w Polsce i we Francji, która posiada zaawansowane systemy edukacyjne w gospodarstwach rolnych. Uczestnicy poznają również zasady przystąpienia do Krajowej Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych – projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Krajowej Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych dla województwa dolnośląskiego:

Agnieszka Kowalczuk-Misek, spec. ds. agroturystyki,
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki DODR we Wrocławiu;
Wrocław, ul. Zwycięska 8,
tel. 71 339 80 21, wew. 152
Kontakt e-mailagnieszka.kowalczuk

 

 

Seminaria są organizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmodyfikowano: 17.06.2013